Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

08 Februarie 2023

portal

2018

ACHIZIȚII PUBLICE CE DEPĂȘESC PRAGUL VALORIC DE LA ART. 7 DIN LEGEA NR. 98/2016, INIȚIATE DUPĂ DATA DE 26.05.2016 

15) Achiziţia de servicii de păstrare și gestionare a cutiilor cu documente și servicii conexe pentru Oficiul Național al Registrului Comerțului – sediul central și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale

Invitație de participare
- format editabil: caiet de sarciniformularecontractacord cadru
- Răspuns consolidat

14) Implementarea unei platforme IT de procesare a datelor la nivelul ONRC.
Număr de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă: 1494209120184CP108513

Anunt de participare
Fisa de date
Caiet de sarcini, ANEXA - Aviz CTE ONRC (SMIS108513)
Formulare
Contract
DUAE. semnat. format XML
ANEXA 1, ANEXA 2, ANEXA spațiu tehnic
- format editabil: Caiet de sarcini și ANEXA1FormulareContract, ANEXA 2
- CN1006032_RASPUNS_CONSOLIDAT-semnat
- CN1006032_AVIZ ANAP RASPUNS CONSOLIDAT-semnat

13) Achiziţia de echipamente IT suport pentru echipa de management necesare pentru implementarea proiectului „Consolidarea capacitații instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală" SIPOCA 456/cod SMIS2014+ nr. 119317, Numar de referinta procedura :1494209120187CP119317

Anunt de participare
Fisa de date
Caiet de sarcini
Formulare de oferta
Contract Subsecvent
DUAE. semnat. format XML
- format editabil: Caiet de sarciniFormulareContract
- Comunicare anulare procedura

12) Achiziția unui sistem de calcul compus din echipamentele hardware pentru asigurarea infrastructurii necesare susținerii activității de publicare și furnizare a informațiilor conform Legii 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice

Anunt de participare
Fisa de date
Caiet de sarcini
Formulare de oferta
Acord-Cadru
Contract Subsecvent
DUAE. semnat. format XML
Clarificare 1

11) Achizitia de consumabile pentru imprimante şi multifuncţionale Lexmark

Anunt de participare
2018L6 - Fisa de date
2018L6 - Caiet de sarcini
2018L6 - Formulare de oferta
2018L6 - Draft Acord-Cadru
2018L6 - Draft Contract Subsecvent
2018L6 - DUAE. semnat. format XML

10) Achizitia de mape din carton cu snur pentru arhivare, cu livrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti

Anunt de participare
- 2018L7 - Fisa de date
- 2018L7 - Caiet de sarcini
- 2018L7 - Caiet de sarcini + Anexa.format pdf
- 2018L7 - Formulare de oferta
- 2018L7 - Draft Acord-Cadru
- 2018L7 - Draft Contract Subsecvent
- 2018L7 - DUAE. semnat. format XML
- Anunt de tip erata

9) Achiziţia de echipamente IT suport pentru echipa de management necesare pentru implementarea proiectului "Consolidarea capacitații instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală"

- Anunt de participare
- Fisa de date
- Caiet de sarcini
- Formulare
- Contract
- Formular DUAE
Formular DUAE în format .xml
- format editabil: Caiet de sarciniFormulareContract

8) Achiziție de energie electrică, necesară pentru desfășurarea în bune condiții a activității oficiilor registrului comerțului din teritoriu Cod CPV: 09310000-5 Electricitate (Rev.2)

- 2018L3_repetare - Anunt de participare
- 2018L3_repetare - Fisa de date
- 2018L3_repetare - Caiet de sarcini
- 2018L3_repetare - Formulare
- 2018L3_repetare - Acord - cadru
- 2018L3_repetare - Contract subsecvent
- 2018L3_repetare - Formular DUAE
- Anunt de anulare
- Decizie de anulare
- Comunicare anulare procedura

 7) Achiziție de servicii de management de proiect necesare implementării proiectului “Imbunătățirea capacității de procesare a datelor și creșterea performanțelor de raportare ale ONRC prin arhitecturi și tehnologii Big Data” cod SMIS 108513

Anunţul de participare
2018L6 - caiet de sarcini
2018L6 - contract
2018L6 - DUAE-semnat.xml
2018L6 - fisa de date
2018L6 - formulare 

6) Achiziție de energie electrică, necesară pentru desfășurarea în bune condiții a activității oficiilor registrului comerțului din teritoriu Cod CPV: 09310000-5 Electricitate (Rev.2)

Anunţul de participare
2018L5 - caiet de sarcini
2018L5 - contract
2018L5 - acord cadru
2018L5 - DUAE-semnat.xml
2018L5 - fisa de date
2018L5 - formulare
- Anunt de anulare
- Decizie de anulare
- Comunicare anulare procedura

5) Achiziție servicii de curățenie a birourilor pentru ONRC și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunalele teritoriale - 40 locații (90919200-4 - Servicii de curățare a birourilor Rev.2)

Anunţul de participare
2018L4 - caiet de sarcini
2018L4 - contract
- 2018L4 - acord cadru
2018L4 - DUAE-semnat.xml
2018L4 - fisa de date
2018L4 - formulare
- Clarificare 1
- Clarificare 2
- Clarificare 3
- Clarificare 4
Clarificare 5
Anunt de tip erata - 11.06.2018
Anunt de tip erata - 17.06.2018

 4) Achiziție sistem de calcul compus din echipamente hardware în cadrul proiectului „IRI for Europe"

Anunţul de participare nr. 184601/21.04.2018
2018L5 - caiet de sarcini
2018L5 - contract
2018L5 - DUAE-semnat.xml
2018L5 - fisa de date
2018L5 - formulare
Clarificare 1
Clarificare 2
Clarificare 3

3) Achiziție de energie electrică necesară pentru desfășurarea în bune condiții a activității oficiilor registrului comerțului din teritoriu

Anunţul de participare nr. 183944/26.03.2018
2018L3 - caiet de sarcini
2018L3 - contract subsecvent
2018L3 - DUAE-semnat.xml
2018L3 - fisa de date
2018L3 - formulare
2018L3 - acord cadru
Comunicare anulare procedura

2) Achiziție sistem informatic pentru interconectarea cu BRIS a sistemului informatic integrat al ONRC

Anunţul de participare nr. 183903/24.03.2018
2018L1 - caiet de sarcini
2018L1 - contract
2018L1 - DUAE-semnat.xml
2018L1 - fisa de date
2018L1 - formulare
2018L1 - formulare - Anexa 2
2018L1 - Anexa 1 la caietul de sarcini
- Clarificare 1
Clarificare 2
Clarificare 3

 1) Achiziția de gaze naturale, necesare pentru desfasurarea în bune conditii a activitatii oficiilor registrului comertului de pe lânga tribunale

Anunţul de participare nr. 183245/06.03.2018
- 2018L2 - caiet de sarcini
- 2018L2 - contract subsecvent
2018L2 - DUAE-semnat.xml
- 2018L2 - fisa de date
2018L2 - formulare
2018L2 - acord cadru
2018L2 - clarificare 1
2018L2 - masuri remediere
2018L2 - clarificare 2 

 
Achiziții publice
 
 
 
  Negociere fără publicare
20192020
 
  Consultarea pieței
20182022
 
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 7 din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 201720182019202020212022
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 19 din OUG34/2006, inițiate până la data de 25.05.2016, inclusiv:
201220132014201520162022
  Achiziții publice realizate prin procedura simplificată prevăzută la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020, 2021
  Cumpărări directe:
2012201320142015, 201620172018, 2020
  Achiziții publice de servicii prevăzute în anexa nr. 2 la  Legea nr. 98/2016, a căror valoare estimată se situează sub pragul valoric de la art. 7 alin. (1) lit. d) din lege, inițiate după data de 26.05.2016:
2017, 2018, 2019, 2020, 20212022
 
  Anunțuri:
20082009, 2010, 2011
  Documentații 
20082009, 2010, 2011
 
  Anunțuri/Documentații:
2004, 2005, 2006, 2007
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.