Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

26 Mai 2024

portal

portal

2018

ACHIZIȚII PUBLICE CE DEPĂȘESC PRAGUL VALORIC DE LA ART. 7 DIN LEGEA NR. 98/2016, INIȚIATE DUPĂ DATA DE 26.05.2016 

15) Achiziţia de servicii de păstrare și gestionare a cutiilor cu documente și servicii conexe pentru Oficiul Național al Registrului Comerțului – sediul central și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale

Invitație de participare
- format editabil: caiet de sarciniformularecontractacord cadru
- Răspuns consolidat

14) Implementarea unei platforme IT de procesare a datelor la nivelul ONRC.
Număr de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă: 1494209120184CP108513

Anunt de participare
Fisa de date
Caiet de sarcini, ANEXA - Aviz CTE ONRC (SMIS108513)
Formulare
Contract
DUAE. semnat. format XML
ANEXA 1, ANEXA 2, ANEXA spațiu tehnic
- format editabil: Caiet de sarcini și ANEXA1FormulareContract, ANEXA 2
- CN1006032_RASPUNS_CONSOLIDAT-semnat
- CN1006032_AVIZ ANAP RASPUNS CONSOLIDAT-semnat

13) Achiziţia de echipamente IT suport pentru echipa de management necesare pentru implementarea proiectului „Consolidarea capacitații instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală" SIPOCA 456/cod SMIS2014+ nr. 119317, Numar de referinta procedura :1494209120187CP119317

Anunt de participare
Fisa de date
Caiet de sarcini
Formulare de oferta
Contract Subsecvent
DUAE. semnat. format XML
- format editabil: Caiet de sarciniFormulareContract
- Comunicare anulare procedura

12) Achiziția unui sistem de calcul compus din echipamentele hardware pentru asigurarea infrastructurii necesare susținerii activității de publicare și furnizare a informațiilor conform Legii 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice

Anunt de participare
Fisa de date
Caiet de sarcini
Formulare de oferta
Acord-Cadru
Contract Subsecvent
DUAE. semnat. format XML
Clarificare 1

11) Achizitia de consumabile pentru imprimante şi multifuncţionale Lexmark

Anunt de participare
2018L6 - Fisa de date
2018L6 - Caiet de sarcini
2018L6 - Formulare de oferta
2018L6 - Draft Acord-Cadru
2018L6 - Draft Contract Subsecvent
2018L6 - DUAE. semnat. format XML

10) Achizitia de mape din carton cu snur pentru arhivare, cu livrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti

Anunt de participare
- 2018L7 - Fisa de date
- 2018L7 - Caiet de sarcini
- 2018L7 - Caiet de sarcini + Anexa.format pdf
- 2018L7 - Formulare de oferta
- 2018L7 - Draft Acord-Cadru
- 2018L7 - Draft Contract Subsecvent
- 2018L7 - DUAE. semnat. format XML
- Anunt de tip erata

9) Achiziţia de echipamente IT suport pentru echipa de management necesare pentru implementarea proiectului "Consolidarea capacitații instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală"

- Anunt de participare
- Fisa de date
- Caiet de sarcini
- Formulare
- Contract
- Formular DUAE
Formular DUAE în format .xml
- format editabil: Caiet de sarciniFormulareContract

8) Achiziție de energie electrică, necesară pentru desfășurarea în bune condiții a activității oficiilor registrului comerțului din teritoriu Cod CPV: 09310000-5 Electricitate (Rev.2)

- 2018L3_repetare - Anunt de participare
- 2018L3_repetare - Fisa de date
- 2018L3_repetare - Caiet de sarcini
- 2018L3_repetare - Formulare
- 2018L3_repetare - Acord - cadru
- 2018L3_repetare - Contract subsecvent
- 2018L3_repetare - Formular DUAE
- Anunt de anulare
- Decizie de anulare
- Comunicare anulare procedura

 7) Achiziție de servicii de management de proiect necesare implementării proiectului “Imbunătățirea capacității de procesare a datelor și creșterea performanțelor de raportare ale ONRC prin arhitecturi și tehnologii Big Data” cod SMIS 108513

Anunţul de participare
2018L6 - caiet de sarcini
2018L6 - contract
2018L6 - DUAE-semnat.xml
2018L6 - fisa de date
2018L6 - formulare 

6) Achiziție de energie electrică, necesară pentru desfășurarea în bune condiții a activității oficiilor registrului comerțului din teritoriu Cod CPV: 09310000-5 Electricitate (Rev.2)

Anunţul de participare
2018L5 - caiet de sarcini
2018L5 - contract
2018L5 - acord cadru
2018L5 - DUAE-semnat.xml
2018L5 - fisa de date
2018L5 - formulare
- Anunt de anulare
- Decizie de anulare
- Comunicare anulare procedura

5) Achiziție servicii de curățenie a birourilor pentru ONRC și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunalele teritoriale - 40 locații (90919200-4 - Servicii de curățare a birourilor Rev.2)

Anunţul de participare
2018L4 - caiet de sarcini
2018L4 - contract
- 2018L4 - acord cadru
2018L4 - DUAE-semnat.xml
2018L4 - fisa de date
2018L4 - formulare
- Clarificare 1
- Clarificare 2
- Clarificare 3
- Clarificare 4
Clarificare 5
Anunt de tip erata - 11.06.2018
Anunt de tip erata - 17.06.2018

 4) Achiziție sistem de calcul compus din echipamente hardware în cadrul proiectului „IRI for Europe"

Anunţul de participare nr. 184601/21.04.2018
2018L5 - caiet de sarcini
2018L5 - contract
2018L5 - DUAE-semnat.xml
2018L5 - fisa de date
2018L5 - formulare
Clarificare 1
Clarificare 2
Clarificare 3

3) Achiziție de energie electrică necesară pentru desfășurarea în bune condiții a activității oficiilor registrului comerțului din teritoriu

Anunţul de participare nr. 183944/26.03.2018
2018L3 - caiet de sarcini
2018L3 - contract subsecvent
2018L3 - DUAE-semnat.xml
2018L3 - fisa de date
2018L3 - formulare
2018L3 - acord cadru
Comunicare anulare procedura

2) Achiziție sistem informatic pentru interconectarea cu BRIS a sistemului informatic integrat al ONRC

Anunţul de participare nr. 183903/24.03.2018
2018L1 - caiet de sarcini
2018L1 - contract
2018L1 - DUAE-semnat.xml
2018L1 - fisa de date
2018L1 - formulare
2018L1 - formulare - Anexa 2
2018L1 - Anexa 1 la caietul de sarcini
- Clarificare 1
Clarificare 2
Clarificare 3

 1) Achiziția de gaze naturale, necesare pentru desfasurarea în bune conditii a activitatii oficiilor registrului comertului de pe lânga tribunale

Anunţul de participare nr. 183245/06.03.2018
- 2018L2 - caiet de sarcini
- 2018L2 - contract subsecvent
2018L2 - DUAE-semnat.xml
- 2018L2 - fisa de date
2018L2 - formulare
2018L2 - acord cadru
2018L2 - clarificare 1
2018L2 - masuri remediere
2018L2 - clarificare 2 

 
Achiziții publice
 
 
 
  Negociere fără publicare
20192020
 
  Consultarea pieței
20182022
 
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 7 din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020202120222023
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 19 din OUG34/2006, inițiate până la data de 25.05.2016, inclusiv:
201220132014201520162022
  Achiziții publice realizate prin procedura simplificată prevăzută la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020, 2021, 2023
  Cumpărări directe:
2012201320142015, 20162017201820202024
  Achiziții publice de servicii prevăzute în anexa nr. 2 la  Legea nr. 98/2016, a căror valoare estimată se situează sub pragul valoric de la art. 7 alin. (1) lit. d) din lege, inițiate după data de 26.05.2016:
2017, 2018, 2019, 2020, 20212022, 2023
 
  Anunțuri:
20082009, 2010, 2011
  Documentații 
20082009, 2010, 2011
 
  Anunțuri/Documentații:
2004, 2005, 2006, 2007
 
 
 
 
Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.