Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

26 Mai 2024

portal

portal

2018

CUMPĂRĂRI DIRECTE 

27) Achiziţia de furnituri de birou - RELUARE PROCEDURĂ

Invitația de participare
Caiet de sarcini
Contract
Anexa 1 - Formular oferta tehnica furnituri de birou
Anexa 2 - Formular de oferta furnituri de birou
Anexa 3 - Centralizator de preturi furnituri de birou
Anexa 4 - Centralizator furnituri de birou cantitati si locatii
Anexa 5 - Lista locatii livrare si persoane de contact
- format editabil: Caiet de sarcini furnituri de birouContract de furnizare furnituri de birouAnexa 1 - Formular oferta tehnica furnituri de birouAnexa 2 - Formular de oferta furnituri de birouAnexa 3 - Centralizator de preturi furnituri de birouAnexa 4 - Centralizator furnituri de birou cantitati si locatiiAnexa 5 - Lista locatii livrare si persoane de contact
Clarificare 1
Clarificare 2

26) Achiziţia de furnituri de birou

Invitația de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Contract
- Caracteristici tehnice
- format editabil: Invitația de participareCaiet de sarciniFormulareContract, Caracteristici tehniceCentralizator de preturi
Comunicare anulare procedura

25) Achiziţia de servicii de consultanță pentru proiectarea și implementarea Sistemului de Management al Calității, inclusiv servicii de formare profesională privind activitatea de management a calității necesare derulării proiectului „Consolidarea capacitații instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală” COD SIPOCA 456/cod MySMIS 119317; cod unic de identificare 1494209120184CP119317 - RELUARE PROCEDURA

- Invitația de participare
- Caiet de sarcini
- Formulare
- Contract
- format editabil: Invitația de participare, Caiet de sarcini, Formulare, Contract
- Clarificare 1

24) Achiziţia de servicii de consultanță pentru proiectarea și implementarea Sistemului de Management al Calității, inclusiv servicii de formare profesională privind activitatea de management a calității necesare derulării proiectului „Consolidarea capacitații instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală” COD SIPOCA 456/cod MySMIS 119317; cod unic de identificare 1494209120184CP119317

Invitația de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Contract
- format editabil: Invitația de participareCaiet de sarciniFormulareContract
Îndreptarea eroare materială
Răspuns clarificare 1
- Comunicare anulare procedura

23) Achiziţia de servicii de consultanță pentru proiectarea și implementarea Sistemului de Management al Calității, inclusiv servicii de formare profesională privind activitatea de management a calității necesare derulării proiectului „Consolidarea capacitații instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală” COD SIPOCA 456/cod MySMIS 119317; cod unic de identificare 1494209120184CP119317 

Invitația de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Contract
- format editabil: Invitația de participareCaiet de sarciniFormulareContract
Comunicare anulare procedura

22) Achiziţia de servicii de curățare a birourilor, pentru Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov. Cod CPV: 90919200-4

Invitația de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Draft contract subsecvent
Draft contract cadru 
- format editabil: Invitația de participareCaiet de sarciniFormulareDraft contract subsecventDraft contract cadru

21) Achiziţia de servicii pentru organizare de conferințe precum și achiziția de materiale publicitare și proiectare grafică pentru proiectul ,,Consolidarea capacitații instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală” COD SIPOCA 456/cod MySMIS 119317 - RELUARE PROCEDURĂ

- Invitația de participare
- Caiet de sarcini
- Formulare
- Contract
- format editabil: Invitația de participare, Caiet de sarcini, Formulare, Contract
- Clarificare
- Comunicare atribuire

20) Achiziţia unui mijloc de transport necesar pentru implementarea proiectului „Consolidarea capacitații instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală” cod unic de identificare 1494209120185CP119317, cod CPV: 34110000-1 – Autoturisme (Rev.2)

- Invitația de participare
- Caiet de sarcini
- Formulare
- Contract
- format editabil: Invitația de participare, Caiet de sarcini, Formulare, Contract
Clarificare
- Comunicare atribuire

19) Achiziţia de servicii pentru organizare de conferințe precum și achiziția de materiale publicitare și proiectare grafică pentru proiectul ,,Consolidarea capacitații instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală” COD SIPOCA 456/cod MySMIS 119317

Invitația de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Contract
Clarificare 1
- Clarificare 2
Clarificare 3 - format editabil: Invitația de participareCaiet de sarciniFormulareContract
Comunicare anulare procedura

18) Achiziţia de serviciide tipărire a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie şi livrarea acestora la sediul central și la sediile oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunalele teritoriale - RELUARE PROCEDURĂ

- Invitația de participare
- Caiet de sarcini
- Formulare
- Contract cadru
- Contract subsecvent

17) Achiziţia de servicii de consultanță și proiectare pentru elaborarea documentației tehnice necesare dotării cu echipamente și amenajării unui spațiu cu destinația de data center - RELUARE PROCEDURĂ

- Invitația de participare
- Caiet de sarcini
- Formulare
- Contract
- Clarificare

16) Achiziţia de servicii de consultanță și proiectare pentru elaborarea documentației tehnice necesare dotării cu echipamente și amenajării unui spațiu cu destinația de data center - ANULATĂ

- Invitația de participare
- Caiet de sarcini
- Formulare
- Contract
Comunicare anulare

15) Achiziţia de lucrări de instalare de sisteme de alarma antiefractie pentru 3 loturi

Invitația de participare
Caiet de sarcini
Formulare1
Formulare2
Anexa 3 - lista locațiilor de executare a lucrărilor
- Anexa 4 - valori minime și maxime pentru fiecare lot în parte
Contract cadru
Contract subsecvent

14) Achiziţia serviciilor pentru întreţinerea şi repararea instalaţiei de ventilaţie şi de evacuare a fumului din spaţiul protejat / arhivă subsol din clădirea unde îşi desfăşoară activitatea ORCT Bucureşti şi ORCT Ilfov (şi unde se află depozitată şi arhiva Oficiului Naţional al Registrului Comerţului)

Invitația de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Contract cadru
Contract subsecvent

13) Achiziţionarea serviciilor de transport aerian internaţional, cazare şi asigurare medicală

- Invitația de participare
- Caiet de sarcini
- Formulare
- Contract cadru
- Contract subsecvent
Clarificare 1
Clarificare 2

12) Achiziţia de servicii de tipărire a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie şi livrarea acestora  la sediul central  și la sediile oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunalele teritoriale

Invitația de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Contract cadru
Contract subsecvent
Formular de oferta
Centralizator de preturi
Clarificare
            - Cantitatea maxima de vouchere pt fiecare ORCT - Anexa 6
            - Formular de oferta - Anexa 7
            - Centralizator de preturi - Anexa 8

- Clarificare 2

11) Achiziţia de servicii pentru întreţinerea şi repararea instalaţiei de ventilaţie şi de evacuare a fumului din spaţiul protejat / arhivă subsol din clădirea unde îşi desfăşoară activitatea ORCT Bucureşti şi ORCT Ilfov (şi unde se află depozitată şi arhiva Oficiului Naţional al Registrului Comerţului)

Invitația de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Contract cadru
Contract subsecvent
Comunicare anulare procedura

10) Achiziţia de servicii de întreţinere şi reparare a sistemelor de detecţie, alarmare şi stingere incendiu cu gaz NOVEC 1230 / FM 200 din dotarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti

Invitația de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Contract cadru
Contract subsecvent

9) Achiziția de plicuri pentru Oficiul Naţional - sediul central şi pentru oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunalele teritoriale

- Invitația de participare
- Caiet de sarcini
- Formulare
Centralizator de preturi
Anexa 1 - cantitati plicuri
Anexa 2 - lista locatiilor de livrare
Clarificare 1
Comunicare anulare procedura

8) Achizitia serviciilor de actualizare antivirus, asistenţă tehnică şi suport pentru staţii de lucru, servere de fişiere şi servere de mail

- Invitația de participare
- Caiet de sarcini
- Formulare
- Contract cadru
- Contract subsecvent
Clarificare 1

7) Achiziţie directă de bibliorafturi pentru Oficiul Naţional - sediul central şi pentru oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunalele teritoriale

Invitația de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Centralizator de preturi
Anexa 1 - cantitati
Anexa 2 - locatii de livrare

6) Achiziţie directă de dosare pentru Oficiul Naţional - sediul central şi pentru oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunalele teritoriale

Invitația de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Centralizator de preturi
Anexa 1 - cantitati
Anexa 2 - locatii de livrare

5) Achiziţia de servicii de curierat rapid

Invitația de participare
Caiet de sarcini
Formulare
Contract cadru
- Contract subsecvent
- Clarificare

4) Achiziţia serviciilor de publicare a anunțului privind demararea proiectului "Îmbunătăţirea capacităţii de procesare a datelor şi creşterea performanţelor de raportare ale Oficiului Național al Registrului Comerțului prin arhitecturi şi tehnologii Big data”

- Invitația de participare
- Caiet de sarcini
- Formulare
- Manual de identitate vizuală
- Contract
Clarificare
           - Anunt de presă

3) Achiziţia de materiale/echipamente cablare structurată pentru transmisii voce/date

- Invitatia de participare
- Caiet de sarcini
- Formulare
- Contract cadru
- Contract subsecvent

2) Achiziţionarea serviciilor de traducere autorizată şi a serviciilor de interpretariat autorizat, în limbi de largă circulaţie, pentru Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

Invitatia de participare nr. 50902/29.01.2018
Caiet de sarcini
Formulare
Contract cadru
Contract subsecvent
- Clarificare

1) Achiziția de servicii de întreținere și reparare pentru 15 autovehicule din dotare ONRC

Invitatia de participare nr. 11186/09.01.2018
Caiet de sarcini
Formulare
Contract cadru
Contract subsecvent
Formular de oferta
- Clarificare

 
 
Achiziții publice
 
 
 
  Negociere fără publicare
20192020
 
  Consultarea pieței
20182022
 
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 7 din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020202120222023
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 19 din OUG34/2006, inițiate până la data de 25.05.2016, inclusiv:
201220132014201520162022
  Achiziții publice realizate prin procedura simplificată prevăzută la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020, 2021, 2023
  Cumpărări directe:
2012201320142015, 20162017201820202024
  Achiziții publice de servicii prevăzute în anexa nr. 2 la  Legea nr. 98/2016, a căror valoare estimată se situează sub pragul valoric de la art. 7 alin. (1) lit. d) din lege, inițiate după data de 26.05.2016:
2017, 2018, 2019, 2020, 20212022, 2023
 
  Anunțuri:
20082009, 2010, 2011
  Documentații 
20082009, 2010, 2011
 
  Anunțuri/Documentații:
2004, 2005, 2006, 2007
 
 
 
 
Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.