Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

26 Mai 2024

portal

portal

2020

CUMPĂRĂRI DIRECTE 

7) Achiziția de servicii de audit tehnic privind proiectul “Consolidarea capacitații instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”, codul SIPOCA 456 / cod SMIS 119317 - REPETARE PROCEDURA

Documentatie audit tehnic
- format editabil:  Invitatia de participare, Caiet de sarcini, Modele formulare, Model Contract de servicii

6) Achizitia de servicii de audit tehnic privind proiectul „Îmbunătățirea capacității de procesare a datelor și creșterea performanțelor de raportare ale ONRC prin arhitecturi și tehnologii Big Data” – cod SMIS 108513 - REPETARE PROCEDURA 

Invitația de participare
- format editabil:  Model Formulare, Model Contract
Caiet de sarcini 
- Model Contract de Servicii
Model Formulare

5) Achiziția de servicii de audit tehnic privind proiectul “Consolidarea capacitații instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”, codul SIPOCA 456 / cod SMIS 119317

Documentatie audit tehnic
- format editabil: Invitația de participareCaiet de sarciniModele Formulare, Model Contract de Servicii
Decalare termen depunere audit tehnic
- Decalare 2 termen depunere audit tehnic

4) Achizitia serviciilor de audit tehnic ptr proiectul „lmbunatatirea capacitatii de procesare a datelor si cresterea performantelor de  în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea capacității de procesare a datelor și creșterea performanțelor de raportare ale ONRC prin arhitecturi și tehnologii Big Data”cod SMIS108513,

- Documentatie audit tehnic
- format editabil: Invitația de participareCaiet de sarciniModele FormulareModel Contract de Servicii
- Raspuns clarificare
- Decalare termen depunere audit tehnic
- Decalare 2 termen depunere audit tehnic

3) Servicii de audit financiar in cadrul Proiectului "Imbunatatirea capacitatii de procesare a datelor si cresterea performantelor de raportare ale ONRC prin arhitecturi si tehnologii Big Data"

Invitația de participare
Caiet de sarcini
Modele Formulare
Model Contract de Servicii

2) Achizitia de servicii de mentenanta adaptiva si evolutiva a subsistemului informatic pentru interconectarea cu BRIS", cu urmatoarele documente:

Invitația de participare
Caiet de sarcini
Modele Formulare
Model Contract de Servicii

1) Achiziția de servicii de certificare a Sistemului de Management al Calității “ISO 9001:2015. Sisteme de management al calității. Cerințe.” la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului, necesare pentru implementarea proiectului „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală” COD SIPOCA 456/cod MySMIS 119317

Invitația de participare
Caiet de sarcini
Contract
- Formulare
- format editabil: Invitația de participare, Caiet de sarcini, Contract, Formulare
- Raspuns clarificare nr 1/117166/24.02.2020
- Raspuns clarificare nr 2/118977/25.02.2020Declaratie de disponibilitate

 

 
 
Achiziții publice
 
 
 
  Negociere fără publicare
20192020
 
  Consultarea pieței
20182022
 
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 7 din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020202120222023
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 19 din OUG34/2006, inițiate până la data de 25.05.2016, inclusiv:
201220132014201520162022
  Achiziții publice realizate prin procedura simplificată prevăzută la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020, 2021, 2023
  Cumpărări directe:
2012201320142015, 20162017201820202024
  Achiziții publice de servicii prevăzute în anexa nr. 2 la  Legea nr. 98/2016, a căror valoare estimată se situează sub pragul valoric de la art. 7 alin. (1) lit. d) din lege, inițiate după data de 26.05.2016:
2017, 2018, 2019, 2020, 20212022, 2023
 
  Anunțuri:
20082009, 2010, 2011
  Documentații 
20082009, 2010, 2011
 
  Anunțuri/Documentații:
2004, 2005, 2006, 2007
 
 
 
 
Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.