Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

23 Septembrie 2020

portal

2020

CUMPĂRĂRI DIRECTE 

2) Achizitia de servicii de mentenanta adaptiva si evolutiva a subsistemului informatic pentru interconectarea cu BRIS", cu urmatoarele documente:

Invitația de participare
Caiet de sarcini
Modele Formulare
Model Contract de Servicii

1) Achiziția de servicii de certificare a Sistemului de Management al Calității “ISO 9001:2015. Sisteme de management al calității. Cerințe.” la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului, necesare pentru implementarea proiectului „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală” COD SIPOCA 456/cod MySMIS 119317

Invitația de participare
Caiet de sarcini
Contract
- Formulare
- format editabil: Invitația de participare, Caiet de sarcini, Contract, Formulare
- Raspuns clarificare nr 1/117166/24.02.2020
- Raspuns clarificare nr 2/118977/25.02.2020Declaratie de disponibilitate

 

 
 
Achiziții publice
 
 
 
  Negociere fără publicare
20192020
 
  Consultarea pieței
2018
 
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 7 din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 19 din OUG34/2006, inițiate până la data de 25.05.2016, inclusiv:
20122013201420152016
  Achiziții publice realizate prin procedura simplificată prevăzută la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020
  Cumpărări directe:
2012201320142015, 201620172018, 2020
  Achiziții publice de servicii prevăzute în anexa nr. 2 la  Legea nr. 98/2016, a căror valoare estimată se situează sub pragul valoric de la art. 7 alin. (1) lit. d) din lege, inițiate după data de 26.05.2016:
2017, 2018, 2019, 2020
 
  Anunțuri:
20082009, 2010, 2011
  Documentații 
20082009, 2010, 2011
 
  Anunțuri/Documentații:
2004, 2005, 2006, 2007
 
 
 
 
Vă informăm că, în perioada 28 - 30 septembrie 2020, în cadrul Biroului Teritorial Pașcani, organizat în județul Iași, nu se vor desfășura activități de lucru cu publicul. Pentru depunerea documentelor și a cererilor de înregistrare în registrul comerțului vă puteți adresa Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași. E-mail:orctis@is.onrc.ro, Telefon:0232.254.400, Fax: 0232.276.334