Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

12 Aprilie 2024

portal

portal

2023

ACHIZIȚII PUBLICE CE DEPĂȘESC PRAGUL VALORIC DE LA ART. 7 DIN LEGEA NR. 98/2016, INIȚIATE DUPĂ DATA DE 26.05.2016

 

7) Achiziţia publică de servicii de introducere a sistemului de plată prin terminal electronic de acceptare a cardurilor la punctul de încasare - EFT - POS (Electronic fund transfer at Point of Sale) şi ON-LINE, pentru încasarea tarifelor percepute de ONRC prin intermediul cardurilor de debit şi a cardurilor de credit

Anunț de participare
Fișa de date
Caiet de sarcini
Acord cadru
Contract subsecvent
- Formulare
- format editabil: Caiet de sarciniFormulare.

6) Achiziţia de servicii de păstrare și gestionare a cutiilor cu documente și servicii conexe pentru ONRC – sediul central şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

Anunț de participare
Fișa de date
Caiet de sarcini
- Acord cadru
- Contract subsecvent
- format editabil: Caiet de sarciniFormulare, Contract subsecvent, Acord cadru.

5) Achiziția de servicii de organizare instruire (cazare, masă și transport) pentru salariații Oficiului National al Registrului Comerțului și ai oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale pentru implementarea proiectului ”Sistem Electronic Integrat al ONRC consolidat și interoperabil destinat serviciilor de e-Guvernare centrate pe evenimente de viață” (ONRC V2.0) - cod SMIS 123634, repetare

Anunț de participare
Fișa de date
- format editabil: Caiet de sarciniFormulareContract, Diagrama cazare, Formular prop. tehnica, Nr. participanti

4) Achiziție servicii de testare automată și de performanță și testare de securitate pentru sistemul informatic integrat și interoperabil al ONRC implementat în cadrul proiectului „Sistem electronic integrat al ONRC consolidat şi interoperabil destinat asigurării serviciilor de E – GUVERNARE centrate pe Evenimente de Viaţă (ONRC V2.0)” Numar de referinta:14942091201910CP123634

Anunț de participare
Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Contract

3) Achiziția de servicii de organizare instruire (cazare, masă și transport) pentru salariații Oficiului National al Registrului Comerțului și ai oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale pentru implementarea proiectului ”Sistem Electronic Integrat al ONRC consolidat și interoperabil destinat serviciilor de e-Guvernare centrate pe evenimente de viață” (ONRC V2.0) - cod SMIS 123634

Anunț de participare
Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Model acord cadru
- Anexa 3
- format editabil: Anexa 3ContractFormular propunere tehnicaCaiet de sarcini, Formulare

2) Achiziţia de servicii de curățenie pentru sediile ONRC, oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunalele teritoriale și birourilor teritoriale, după caz – 8 loturi

Anunț de participare
Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Model acord cadru
Model contract subsecvent
- format editabil: Formular propunere tehnica lot 1Formular propunere tehnica lot 2Formular propunere tehnica lot 3Formular propunere tehnica lot 4Formular propunere tehnica lot 5Formular propunere tehnica lot 6Formular propunere tehnica lot 7Formular propunere tehnica lot 8
- Răspuns consolidat

1) Achiziţia de consumabile pentru imprimante HP (Lot 1), imprimante Lexmark (Lot 2), imprimante Kyocera (Lot 3), imprimante Kyocera aflate în perioada de garanție (Lot 4) și imprimante Lexmark aflate în perioada de garanție (Lot 5) pentru ONRC – sediul central şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale.
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 14942091202302

Anunț de participare
Fișa de date
Caiet de sarcini
Formulare
Model acord cadru
Model contract subsecvent
- format editabil: Caiet de sarciniFormulare, Contract subsecvent, Acord cadru
- Răspuns consolidat 
Achiziții publice
 
 
 
  Negociere fără publicare
20192020
 
  Consultarea pieței
20182022
 
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 7 din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020202120222023
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 19 din OUG34/2006, inițiate până la data de 25.05.2016, inclusiv:
201220132014201520162022
  Achiziții publice realizate prin procedura simplificată prevăzută la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020, 2021, 2023
  Cumpărări directe:
2012201320142015, 201620172018, 2020
  Achiziții publice de servicii prevăzute în anexa nr. 2 la  Legea nr. 98/2016, a căror valoare estimată se situează sub pragul valoric de la art. 7 alin. (1) lit. d) din lege, inițiate după data de 26.05.2016:
2017, 2018, 2019, 2020, 20212022, 2023
 
  Anunțuri:
20082009, 2010, 2011
  Documentații 
20082009, 2010, 2011
 
  Anunțuri/Documentații:
2004, 2005, 2006, 2007
 
 
 
 
Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice (inclusiv serviciul de poștă electronică) de la ORCT Vrancea sunt temporar nefuncționale. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.