Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

27 Mai 2024

portal

portal

2017

CUMPĂRĂRI DIRECTE 

16) Achizitia de servicii de proiectare a soluţiei tehnice în vederea implementării proiectului "Romanian Electronic System for interconnection of National Trade Register Office with BRIS" – „Sistemul Electronic Romanesc pentru interconectarea ONRC cu BRIS”

Invitatia de participare
Caiet de sarcini
Condiții contractuale
Fișa de date
Formulare
Anexa la caietul de sarcini

15) Achizitia de servicii de analiză instituțională în vederea implementării proiectului ”Romanian Electronic System for Interconnection of National Trade Register Office with BRIS” – „Sistemul electronic romănesc pentru intercomnectarea ONRC cu BRIS”

- Invitatia de participare
- Caiet de sarcini
Caiet de sarcini in format editabil
- Condiții contractuale
- Fișa de date
Fisa de date in format editabil
- Formulare
Clarificare 1
Clarificare 2 - prelungire termen de depunere a ofertelor

14) Achizitia de furnituri de birou pentru Oficiul National al Registrului Comertului si pentru oficiile registrului comertului de pe langa tribunalele teritoriale

- Invitatia de participare nr. 223968/10.05.2017
- Caiet de sarcini
- Anexa 1 - Tabel caracteristici produse
- Anexa 2 - Formular de oferta
- Anexa 3 - Centralizator de preturi
- Anexa 4 - Lista locatiilor de livrare si persoanele de contact
- Contract-cadru de furnizare - Draft
- Contract subsecvent - Draft
Clarificare

13) Achiziţionarea serviciilor de transport aerian internaţional, cazare şi asigurare medicală

- Invitație de participare
- Caiet de sarcini
- Formulare
- Contract cadru
- Contract subsecvent

12) Achiziţie de servicii de curierat rapid prin încheierea unui contract cadru cu valabilitate de 12 luni de la data semnarii pentru Oficiul Naţional - sediul central şi pentru oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunalele teritoriale

Invitație de participare
Caiet de sarcini
Formular de ofertă
Contract subsecvent
Contract cadru

11) Achiziţie directă în vederea achiziţionării de dosare pentru Oficiul Naţional - sediul central şi pentru oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunalele teritoriale

Invitație de participare
Caiet de sarcini
Formular de ofertă
- Lista locatiilor de livrare
- Cantitati pe locatii
Centralizator de preturi

10) Achizitia de servicii de întreţinere a curăţeniei autoturismelor din dotarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, ORCTB şi ORCT IF

Invitație de participare
Caiet de sarcini
Formular de ofertă
Contract cadru
Contract subsecvent
Clarificare

9) Achizitia de dosare pentru Oficiul National al Registrului Comertului si pentru oficiile registrului comertului de pe langa tribunale

Invitație de participare
Caiet de sarcini
Formular de ofertă
Lista locatiilor de livrare
Centralizator de preturi
Cantitatile pe locatii
Comunicare anulare procedura

8) Achizitia de bibliorafturi pentru Oficiul National al Registrului Comertului si pentru oficiile registrului comertului de pe lanaga tribunalele teritoriale

Invitație de participare
Caiet de sarcini
Formular de ofertă
Lista locatiilor de livrare
Centralizator de preturi
Cantitatile pe locatii

7) Achizitia de plicuri pentru Oiciul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunalele teritoriale

Invitație de participare
Caiet de sarcini
Formular de ofertă
Lista locatiilor de livrare
Centralizator de preturi
Cantitatile pe locatii
Comunicare anulare procedura

6) Servicii pentru întreţinerea şi repararea instalaţiei de ventilaţie şi de evacuare a fumului din spaţiul protejat / arhivă subsol din clădirea unde îşi desfăşoară activitatea ORCT Bucureşti şi ORCT Ilfov (şi unde se află depozitată şi arhiva Oficiului Naţional al Registrului Comerţului)

Invitație de participare
Caiet de sarcini
Formular de ofertă
Contract cadru
Contract subsecvent

5) Servicii de întreţinere şi reparare a sistemelor de detecţie, alarmare şi stingere incendiu cu gaz NOVEC 1230 / FM 200 din dotarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti

- Invitație de participare
- Caiet de sarcini
- Formular de ofertă
- Contract cadru
- Contract subsecvent

4) Servicii de întreținere și reparații auto și ITP - repetare lotul 1

Invitație de participare
Caiet de sarcini
Formular de ofertă
Contract cadru
Contract subsecvent

3) Servicii de întreținere și reparații auto și ITP

Invitație de participare
Caiet de sarcini
Formular de ofertă
Comunicare anulare procedura lotul 1

2) Servicii de curăţare a birourilor pentru Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

Invitație de participare nr. 5843/06.01.2017
Caiet de sarcini
Formulare
Acord cadru
Contract subsecvent

1) Achiziția de servicii de curățare a birourilor pentru ORCT Timiș

Invitație de participare nr. 989/03.01.2017
Caiet de sarcini
Formulare
Acord cadru
Contract subsecvent

 
Achiziții publice
 
 
 
  Negociere fără publicare
20192020
 
  Consultarea pieței
20182022
 
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 7 din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020202120222023
  Achiziții publice ce depășesc pragul valoric de la art. 19 din OUG34/2006, inițiate până la data de 25.05.2016, inclusiv:
201220132014201520162022
  Achiziții publice realizate prin procedura simplificată prevăzută la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016:
2016, 2017201820192020, 2021, 2023
  Cumpărări directe:
2012201320142015, 20162017201820202024
  Achiziții publice de servicii prevăzute în anexa nr. 2 la  Legea nr. 98/2016, a căror valoare estimată se situează sub pragul valoric de la art. 7 alin. (1) lit. d) din lege, inițiate după data de 26.05.2016:
2017, 2018, 2019, 2020, 20212022, 2023
 
  Anunțuri:
20082009, 2010, 2011
  Documentații 
20082009, 2010, 2011
 
  Anunțuri/Documentații:
2004, 2005, 2006, 2007
 
 
 
 
Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.