Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

27 Ianuarie 2020

portal

 

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a modificărilor privind declaraţiile tip pe propria răspundere (model 3)

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  1. Cererea de înregistrare (original) - formular;
  2. Declaraţia-tip pe propria răspundere - model 3 semnată de asociaţi sau de administratori (original);
  3. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

Notă:

  • În declaraţia-tip model 3 se vor înscrie toate activităţile care se desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, inclusiv cele care au fost autorizate conform declaraţiei-tip model 2 şi care urmează să fie desfăşurate în continuare.
  • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
  • Formularele se distribuie la sediul ORC.
  • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.
  • Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.

 

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Serviciul online InfoCert pentru obținerea certificatelor constatatoare și a furnizărilor de informații este disponibil pe https://portal.onrc.ro. Serviciul eliberează documente cu semnătură electronică, în mod automat, fără intervenția operatorului de date, 24/24 ore, 7/7 zile ... află mai multe