Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

27 Ianuarie 2020

portal

 

Documentele necesare pentru alocarea identificatorului unic la nivel european (EUID) profesioniştilor înmatriculaţi anterior datei de 7 iulie 2017

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  1. Cererea de înregistrare (original), bifată la pct 4.6. – altele – completat: EUID conform art. 1 pct. 6 din Legea nr. 152/2015 - formular;
  2. Certificatul de înregistrare, în original - detalii;
  3. Dacă este cazul,  împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original) - detalii.

 

Notă:

  • Emiterea unui nou certificat de înregistrare conţinând şi identificatorul unic la nivel european – EUID este opţională şi poate fi solicitată separat sau odată cu înregistrarea altor menţiuni în registrul comerţului.
  • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate. 
  • Formularele se distribuie la sediul ORC.
  • Documentele se depun la ORC în raza căruia firma îşi stabileşte sediul social, la ghişeu sau prin corespondenţă. 

*

*               *

  1. Cererea de înregistrare se depune de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire, sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

 

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Serviciul online InfoCert pentru obținerea certificatelor constatatoare și a furnizărilor de informații este disponibil pe https://portal.onrc.ro. Serviciul eliberează documente cu semnătură electronică, în mod automat, fără intervenția operatorului de date, 24/24 ore, 7/7 zile ... află mai multe