Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

27 Mai 2024

portal

portal

 

► LEGE nr. 265 din 22 iulie 2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului:

 • Art. 3: 
  • (1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
   • o) semnătură electronică calificată - semnătura electronică, în sensul art. 3 pct. 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 910/2014, care se bazează pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere calificat din România sau din alt stat membru al Uniunii Europene, inclus în lista publicată de Comisia Europeană în conformitate cu art. 9 din acelaşi regulament, şi care se utilizează în procedura de constituire online, precum şi de înregistrare prin mijloace electronice şi de furnizare de informaţii sau documente din registrul comerţului sau din alte registre ţinute de ONRC;
   • q) mijloace electronice - echipamente electronice utilizate pentru prelucrarea, inclusiv compresia digitală, şi stocarea datelor, prin care informaţia este trimisă la origine, direcţionată şi primită la destinaţie, respectiv, poştă electronică şi portalul de servicii online al ONRC;
  • (2) În cadrul prezentei legi, sintagmele mijloc de identificare electronică şi sistem de identificare electronică au înţelesul prevăzut la art. 3 pct. 2 şi 4 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

 

Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.