Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

20 Iulie 2024

portal

portal

 

 ► Extras din Legea nr. 265/2022  privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului:

 

 • Art. 10: Pentru identificare, inclusiv în comunicarea dintre registrele comerţului din statele membre prin sistemul de interconectare, profesioniştii înregistraţi în registrul comerţului au şi un identificator unic la nivel european, denumit în continuare EUID, a cărui structură este aprobată prin ordin al ministrului justiţiei.

 • Art. 88: Datele care se înregistrează în registrul comerţului la înregistrarea persoanei fizice autorizate, a întreprinderii individuale şi a întreprinderii familiale sunt cele cuprinse în cererea de înregistrare, precum şi următoarele:
  […]
  b) numărul de ordine în registrul comerţului, codul unic de înregistrare şi EUID;
  […].

 • Art. 89: La înmatricularea societăţilor se înregistrează în registrul comerţului datele cuprinse în cererea de înmatriculare, precum şi […] numărul de ordine în registrul comerțului, EUID şi codul unic de înregistrare, […].

 • Art. 90: Datele care se înregistrează în registrul comerţului la înmatricularea companiilor naţionale şi a societăţilor naţionale sunt cele prevăzute la art. 89, precum şi în actul de înfiinţare.

 • Art. 91: Pentru societăţile europene cu sediul în România se înscriu datele prevăzute la art. 89, […].

 • Art. 92: La înmatricularea grupurilor de interes economic se înregistrează în registrul comerţului […] numărul de ordine în registrul comerţului, EUID şi codul unic de înregistrare.

 • Art. 93: Pentru grupurile europene de interes economic cu sediul în România se înregistrează în registrul comerţului datele prevăzute la art. 89 […].

 • Art. 94: Pentru societăţile cooperative se înregistrează în registrul comerţului […] numărul de ordine în registrul comerţului, EUID şi codul unic de înregistrare.

 • Art. 95: Pentru cooperativele agricole se înregistrează în registrul comerţului […] numărul de ordine în registrul comerţului, EUID şi codul unic de înregistrare.

 • Art. 96: Pentru organizaţiile cooperatiste se înregistrează în registrul comerţului […] numărul de ordine în registrul comerţului, EUID şi codul unic de înregistrare.

 • Art. 97: Pentru societăţile cooperative europene cu sediul în România se înscriu […] numărul de ordine în registrul comerţului, EUID şi codul unic de înregistrare, […].

 • Art. 98: Datele care se înregistrează în registrul comerţului în cazul sucursalelor persoanelor juridice cu sediul în România sunt […] b) […] numărul de ordine în registrul comerţului, EUID şi codul unic de înregistrare.

 • Art. 99: Pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care desfăşoară şi activităţi economice, inclusiv cele din domeniul agriculturii, se înscriu în registrul comerţului următoarele date: […] h)[…]numărul de ordine în registrul comerţului, EUID şi codul unic de înregistrare; […].

 • Art. 100: (1) Datele care se înregistrează în registrul comerţului, în cazul sucursalelor persoanelor juridice cu sediul în străinătate, sunt […] b) numărul de ordine în registrul comerţului, EUID şi codul unic de înregistrare.

 • Art. 102: ONRC notifică, de îndată, prin sistemul de interconectare, registrului comerţului din statul membru în care persoana juridică română a deschis o sucursală informaţiile, în cazul în care a fost înregistrată o modificare cu privire la oricare dintre următoarele elemente referitoare la persoana juridică: […] c)număr de ordine în registrul comerţului şi EUID; […].

 • Art. 110: (1) La înmatriculare/înregistrare se editează certificatul de înregistrare, conţinând numărul de ordine din registrul comerţului, codul unic de înregistrare fiscală, EUID […].

 

► Ordinul  ministrului justiției nr. 5307/C/2022 pentru aprobarea formatului formularului-tip de act constitutiv, a formatului cererii de înregistrare, a formatului, a elementelor de siguranţă şi a structurii certificatului de înregistrare, în formă letrică şi electronică, a modelului declaraţiei-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare/desfăşurare a activităţii, a modelului certificatului constatator privind înregistrarea declaraţiei pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiţiilor de funcţionare/desfăşurare a activităţii şi a structurii identificatorului unic la nivel european – EUID:

 • Art. 6: Se aprobă structura identificatorului unic la nivel european  -  EUID în următorul format:<cod țară><id registru><nr. de ordine în registrul comerțului> care se alocă în sistemul informatic integrat al Oficiului Național al Registrului Comerțului la înmatricularea/înregistrarea în registrul comerțului.

 

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.