Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

21 Iunie 2024

portal

portal

 

  • Art. 40 din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare:
    (1) Schimbarea destinaţiei locuinţelor, precum şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, prezente în proiectul iniţial al imobilului, se poate face numai cu avizul scris al comitetului executiv şi cu acordul scris, prealabil, al proprietarilor direct afectaţi cu care se învecinează, pe plan orizontal şi vertical, spaţiul supus schimbării.
    (2) Odată cu acordul menţionat la alin. (1), proprietarii direct afectaţi cu care se învecinează, pe plan orizontal şi vertical, spaţiul supus schimbării şi proprietarul care solicită acordul pentru schimbarea destinaţiei locuinţei sau spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă semnează şi o convenţie cu privire la declararea activităţii care se va desfăşura în spaţiul respectiv, precum şi numărul de persoane în funcţie de care vor fi calculate cheltuielile pe număr de persoane.
    (3) O copie a convenţiei prevăzute la alin. (2) se înmânează preşedintelui asociaţiei de proprietari în vederea anexării acesteia la acordul de asociere.
  • Art. 17 alin.(6) din Legea societăților nr. 31/1990: în cazul societăților, avizul nu este necesar atunci când administratorul sau,  după  caz, administratorii declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfăşoară activitate. (model orientativ declarație);

  • Dacă societatea desfăşoară activitate în afara sediului social şi a sediilor secundare, declaraţia-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității prevăzută la art.122 din Legea nr. 265/2022, semnată olograf sau cu semnătură electronică de asociaţi, administratori, reprezentantul persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activitățile sucursalei include declaraţia prevăzută de art. 17 alin. (6) din Legea societăţilor nr. 31/1990, nemaifiind necesară o altă declaraţie;

  • Dacă societatea nu desfăşoară activitate la sediul social sau la sediile secundare activităţile declarate o perioadă de maximum 3 ani, declaraţia-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității prevăzută la art.122 din Legea nr. 265/2022 semnată olograf sau cu semnătură electronică de asociaţi, administratori, reprezentantul persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activitățile sucursalei include declaraţia prevăzută de art. 17 alin. (6) din Legea societăţilor nr. 31/1990, nemaifiind necesară o altă declaraţie;
 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.