Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

14 August 2022

portal

 

  • Unul sau mai mulţi experţi, persoane fizice ori juridice, acţionând pe seama fiecăreia dintre societăţile care participă la fuziune sau divizare, dar independent de acestea, vor fi desemnaţi de către directorul ORCT/persoana desemnată conform OUG nr. 116/2009, pentru a examina proiectul de fuziune sau de divizare şi a întocmi un raport scris către acţionari.

  • Acest raport va preciza dacă rata de schimb a acţiunilor sau părţilor sociale este corectă şi rezonabilă. Raportul va indica, de asemenea, metoda sau metodele folosite pentru a determina rata de schimb propusă, va preciza dacă metoda sau metodele folosite sunt adecvate pentru cazul respectiv, va indica valorile obţinute prin aplicarea fiecăreia dintre aceste metode şi va conţine opinia experţilor privind ponderea atribuită metodelor în cauză pentru obţinerea valorii reţinute în final. Raportul va descrie, de asemenea, orice dificultăţi deosebite în realizarea evaluării.

  • La cererea comună a societăţilor care participă la fuziune sau la divizare, directorul ORCT/persoana desemnată conform OUG nr. 116/2009 desemnează unul sau mai mulţi experţi acţionând pentru toate societăţile implicate, dar independent de acestea.

  • Fiecare dintre experţii desemnaţi în conformitate cu prezentul articol are dreptul de a obţine de la oricare dintre societăţile care participă la fuziune sau la divizare toate informaţiile şi documentele relevante şi de a face toate investigaţiile necesare.

  •  Examinarea proiectului de fuziune sau, după caz, de divizare şi întocmirea raportului prevăzut mai sus nu vor fi necesare dacă toţi acţionarii/asociaţii sau toţi deţinătorii altor valori mobiliare care conferă drepturi de vot la fiecare dintre societăţile participante la fuziune sau la divizare decid astfel.

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.