Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

18 Octombrie 2019

portal


Conferinţa de lansare a proiectului ”Sistem Electronic Integrat al ONRC consolidat şi interoperabil destinat serviciilor de e-Guvernare centrate pe evenimente de viaţă” (ONRC V2.0) - cod SMIS 123634

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a organizat, în data de 12 septembrie 2019,  conferinţa de lansare a proiectului cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020 - ”Sistem Electronic Integrat al ONRC consolidat şi interoperabil destinat serviciilor de e-Guvernare centrate pe evenimente de viaţă” (ONRC V2.0) - cod SMIS 123634.  Scopul acestui proiect constă în creșterea transparenței și a interacțiunii ONRC cu cetățenii prin dezvoltarea nivelului de complexitate a serviciilor electronice centrate pe evenimentele de viaţă ale persoanelor supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului şi de publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă (BPI). În cadrul evenimentului au luat cuvântul reprezentanţi ai Ministerului Justiției, Secretariatului General al Guvernului, Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate, Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, Consiliului Naţional pentru Combaterea  Discriminării, Administraţiei Fondului pentru Mediu şi ai Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Sesiunile conferinţei au fost dedicate prezentării proiectului şi  principiilor orizontale asumate de ONRC cu accent pe dezvoltarea durabilă, dar și pe  informații privind egalitatea de șanse, nediscriminarea și egalitatea de gen.


ONRC demarează un nou proiect finanţat din fonduri europene: ”Sistem electronic integrat al ONRC consolidat și interoperabil destinat serviciilor de e-guvernare centrate pe evenimente de viață”

În perioada 04 aprilie 2019 – 03 aprilie 2022, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului derulează proiectul  ”Sistem electronic integrat al ONRC consolidat și interoperabil destinat serviciilor de e-guvernare centrate pe evenimente de viață”, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Competitivitate 2014 - 2020. În acest sens, în data de 04.04.2019, a fost semnat, în prezența prim-ministrului, doamna Viorica Dăncilă, contractul de finanțare al proiectului de către doamna Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, domnul Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale şi doamna Valentina Burdescu, directorul general al ONRC.
Conferinţa de lansare a proiectului “Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”

Oficiul Național al Registrului Comerțului a organizat, în data de 06 august 2018, conferința de lansare a proiectului selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală” (cod SIPOCA456/cod MySMIS119317).  Scopul proiectului este de a sprijini ONRC pentru a crește calitatea serviciilor furnizate, a îmbunătăți accesul la justiție, a spori transparența, etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar, având ca rezultat optimizarea proceselor decizionale și a fluxurilor de lucru în cadrul ONRC în concordanță cu principiile debirocratizării, maximizării transparenței și integrității, creșterii calității serviciilor furnizate. În cadrul evenimentului au luat cuvântul reprezentanţi ai Ministerului Justiției, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Agenţiei Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, Administraţiei Fondului pentru Mediu şi ai Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

Serviciul online InfoCert pentru obținerea certificatelor constatatoare și a furnizărilor de informații este disponibil pe https://portal.onrc.ro. Serviciul eliberează documente cu semnătură electronică, în mod automat, fără intervenția operatorului de date, 24/24 ore, 7/7 zile ... află mai multe