Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

27 Iunie 2022

portal


ONRC invitat să premieze BRD la Gala ZF 2019

Directorul General Adjunct al Oficiului Național al Registrului Comerțului, doamna Anca-Daniela SAFTA, a fost invitată să participe la Gala ZF 2019, eveniment în cadrul căruia a înmânat premiul acordat Băncii Române pentru Dezvoltare. În cadrul Galei, Ziarul Financiar a premiat cele mai valoroase 10 companii din economie. Oficiul Național al Registrului Comerțului furnizează anual datele necesare realizării clasamentului final al celor mai performante societăți din economia românească.


ONRC invitat la Gala Capital Companii de Elită să premieze
„Cea mai rapidă implementare a inteligenței artificiale”

Directorul General al Oficiului Național al Registrului Comerțului, doamna Valentina Burdescu, a fost invitată să participe la Gala Capital Companii de Elită, eveniment în cadrul căruia a acordat premiul pentru „Cea mai rapidă implementare a inteligenței artificiale” Băncii Comerciale Române. În cadrul Galei, Revista Capital a premiat companiile de top din România care au avut rezultate și inițiative remarcabile în anul 2018. Cu această ocazie a fost lansată și cea de-a II-a ediție a top-ului “Capital 300 Companii”. Oficiul Național al Registrului Comerțului furnizează anual datele necesare realizării clasamentului final al celor mai performante societăți din economia românească.


Conferinţa de lansare a proiectului ”Sistem Electronic Integrat al ONRC consolidat şi interoperabil destinat serviciilor de e-Guvernare centrate pe evenimente de viaţă” (ONRC V2.0) - cod SMIS 123634

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a organizat, în data de 12 septembrie 2019,  conferinţa de lansare a proiectului cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020 - ”Sistem Electronic Integrat al ONRC consolidat şi interoperabil destinat serviciilor de e-Guvernare centrate pe evenimente de viaţă” (ONRC V2.0) - cod SMIS 123634.  Scopul acestui proiect constă în creșterea transparenței și a interacțiunii ONRC cu cetățenii prin dezvoltarea nivelului de complexitate a serviciilor electronice centrate pe evenimentele de viaţă ale persoanelor supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului şi de publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă (BPI). În cadrul evenimentului au luat cuvântul reprezentanţi ai Ministerului Justiției, Secretariatului General al Guvernului, Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate, Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, Consiliului Naţional pentru Combaterea  Discriminării, Administraţiei Fondului pentru Mediu şi ai Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Sesiunile conferinţei au fost dedicate prezentării proiectului şi  principiilor orizontale asumate de ONRC cu accent pe dezvoltarea durabilă, dar și pe  informații privind egalitatea de șanse, nediscriminarea și egalitatea de gen.


ONRC demarează un nou proiect finanţat din fonduri europene: ”Sistem electronic integrat al ONRC consolidat și interoperabil destinat serviciilor de e-guvernare centrate pe evenimente de viață”

În perioada 04 aprilie 2019 – 03 aprilie 2022, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului derulează proiectul  ”Sistem electronic integrat al ONRC consolidat și interoperabil destinat serviciilor de e-guvernare centrate pe evenimente de viață”, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Competitivitate 2014 - 2020. În acest sens, în data de 04.04.2019, a fost semnat, în prezența prim-ministrului, doamna Viorica Dăncilă, contractul de finanțare al proiectului de către doamna Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, domnul Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale şi doamna Valentina Burdescu, directorul general al ONRC. 

 

Vă informăm că, în perioada 27.06 - 01.07.2022, în cadrul Biroului Teritorial Pașcani al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași, nu se vor desfășura activități de lucru cu publicul. Cererile de înregistrare și înscrisurile prevăzute de lege pot fi depuse prin mijloace electronice, prin portalul de servicii online al Oficiului Național al Registrului Comerțului https://portal.onrc.ro sau prin poștă electronică la adresa de e-mail transmiterecereri@is.onrc.ro, sau pot fi transmise prin poștă/curier ori după caz, pot fi depuse la ghișeu la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași, situat în municipiul Iași, Str. Gândul nr. 2A, Cod poștal 700127, tel: 0232.254.400 și fax: 0232.276.334.      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.