Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

27 Ianuarie 2023

portal

 

  • Hotărârea AGA/decizia asociatului unic va cuprinde: antetul firmei, nr. şi data, semnăturile persoanelor abilitate; de asemenea, în preambul se va preciza modul de convocare AGA, precum şi îndeplinirea condiţiilor de validitate a hotărârii, conform dispoziţiilor legale sau statutare; în cazul în care actul modificator este un act adiţional în formă autentică, nu se va mai depune şi hotărârea adunării generale în baza căreia acesta a fost încheiat.
  • Hotărârea AGA/decizia asociatului unic va conţine durata suspendării/momentul reluării activităţii, respectiv începând de la data............ până la data................../ reluată de la data de .................. . 
  • Potrivit art. 237 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, durata inactivităţii nu poate depăşi 3 ani.
  • Hotărârea AGA poate conţine darea de dată certă a serviciului de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, poate  fi încheiată sub semnătură privată.

 

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.