• Hotărârea AGA/decizia asociatului unic va cuprinde: antetul firmei, nr. şi data, semnăturile persoanelor abilitate; de asemenea, în preambul se va preciza modul de convocare AGA, precum şi îndeplinirea condiţiilor de validitate a hotărârii, conform dispoziţiilor legale sau statutare; în cazul în care actul modificator este un act adiţional în formă autentică, nu se va mai depune şi hotărârea adunării generale în baza căreia acesta a fost încheiat.
  • Hotărârea AGA/decizia asociatului unic va conţine durata suspendării/momentul reluării activităţii, respectiv începând de la data............ până la data................../ reluată de la data de .................. . 
  • Potrivit art. 237 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, durata inactivităţii nu poate depăşi 3 ani.
  • Hotărârea AGA poate conţine darea de dată certă a serviciului de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, poate  fi încheiată sub semnătură privată.

 

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Serviciul online InfoCert pentru obținerea certificatelor constatatoare și a furnizărilor de informații este disponibil pe https://portal.onrc.ro. Serviciul eliberează documente cu semnătură electronică, în mod automat, fără intervenția operatorului de date, 24/24 ore, 7/7 zile ... află mai multe