Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

14 August 2022

portal

 

  • pentru persoana juridică română, informaţii privind datele de identificare, reprezentanţii legali şi starea firmei, obţinute prin grija personalului ORCT, din oficiu;
  • în cazul persoanelor juridice nerezidente se va ataşa şi extrasul de registru/certificatul emis de registrul în care sunt înmatriculaţi, în traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat, în original;
 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.