Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

28 Septembrie 2021

portal

  • Cererea de înregistrare se depune după trecerea termenului de 2 luni de la data publicării hotărârii adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau deciziei asociatului unic în Monitorul Oficial al României.
  • Confirmarea publicării hotărârii privind reducerea capitalului social în Monitorul Oficial al României se efectuează de ORCT.
 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.