Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

22 Iunie 2024

portal

portal

 

 ► Extras din Legea nr. 161/2003 – Grupurile de interes economic      

 • Art. 177:
  (1) Calitatea de membru încetează, după caz, prin:
  (…) 
  c) cesiune a părţilor de interes, în condiţiile legii şi ale actului constitutiv;

 • Art. 178:
  (1) De îndată ce un membru încetează să aparţină unui grup, administratorii îi vor informa pe ceilalţi membri asupra faptului respectiv şi vor depune diligenţele necesare efectuării menţiunii în registrul comerţului şi publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
  (2) În cazul în care administratorii nu întreprind măsurile prevăzute la alin. (1), orice persoană interesată poate acţiona în vederea realizării acestor măsuri

 

► Extras din Regulamentul (CEE) nr. 2137/85 din 25 iulie 1985 privind Grupul European de Interes Economic (GEIE)

 • Art. 7:
  La registru se depun, de asemenea, urmatoarele documente si informatii:
  (…)
  (e) încetarea participarii unui membru într-un grup sau într-o parte a acestuia, în conformitate cu articolul 22 alineatul (1);

 • Art. 22:
  (1) Orice membru al unui grup poate ceda participatia sa într-un grup sau o parte din aceasta fie unui alt membru, fie unui tert; efectele acestei cesiuni sunt subordonate autorizatiei acordate în unanimitate de catre ceilalti membri.

 

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.