Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

22 Iunie 2024

portal

portal

 

 ► Extras din Legea nr. 161/2003 – Grupurile de interes economic      

 • Art. 142:
  Nulitatea unui grup de interes economic înmatriculat în registrul comerţului poate fi declarată de tribunal numai atunci când:
  a) lipseşte actul constitutiv sau când acesta nu a fost încheiat în formă autentică;
  b) toţi fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data constituirii grupului;
  c) obiectul de activitate al grupului este ilicit sau contrar ordinii publice;
  d) lipseşte încheierea judecătorului-delegat de înmatriculare a grupului;
  e) lipseşte autorizarea legală administrativă de constituire a grupului, în cazurile în care această autorizare este prevăzută în legile speciale pentru desfăşurarea anumitor activităţi, precum cea bancară sau de asigurări;
  f) actul constitutiv nu prevede denumirea, sediul şi obiectul de activitate al grupului.

 • Art. 143:
  Nulitatea nu poate fi declarată în cazul în care cauza ei, invocată în cererea de anulare, a fost înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond la tribunal, cu excepţia situaţiei în care nulitatea este cauzată de caracterul ilicit sau contrar ordinii publice al obiectului grupului.

 • Art. 144:
  (1) Tribunalul sesizat cu o cerere de nulitate poate stabili, chiar din oficiu, un termen pentru acoperirea nulităţii.
  (2) În cazul în care, pentru acoperirea nulităţii, este necesară convocarea membrilor grupului sau comunicarea către aceştia a textului proiectului de hotărâre împreună cu documentaţia aferentă, tribunalul va acorda, prin încheiere, termenul necesar pentru ca membrii să adopte hotărârea.

 • Art. 145:
  (1) Pe data la care hotărârea judecătorească de declarare a nulităţii a devenit definitivă, grupul încetează fără efect retroactiv şi intră în lichidare. Dispoziţiile legale privind lichidarea grupurilor ca urmare a dizolvării se aplică în mod corespunzător.
  (2) Prin hotărârea judecătorească de declarare a nulităţii se vor numi şi lichidatorii grupului.
  (3) Tribunalul va comunica dispozitivul acestei hotărâri oficiului registrului comerţului, care, după menţionare, îl va trimite Monitorului Oficial al României spre publicare.
  (4) Membrii grupului răspund pentru obligaţiile acestora până la acoperirea lor în conformitate cu prevederile art. 119.

 • Art. 2344 :
  Nulitatea unui grup european de interes economic înmatriculat în registrul comerţului poate fi declarată de tribunal numai atunci când:
  a) lipseşte actul constitutiv sau când acesta nu a fost încheiat în formă autentică;
  b) toţi fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data constituirii grupului;
  c) obiectul de activitate al grupului este ilicit sau contrar ordinii publice;
  d) lipseşte încheierea judecătorului-delegat de înmatriculare a grupului;
  e) lipseşte autorizarea legală administrativă de constituire a grupului, în cazurile în care această autorizare este prevăzută în legile speciale pentru desfăşurarea anumitor activităţi, precum cea bancară sau de asigurări;
  f) actul constitutiv nu prevede denumirea, sediul şi obiectul de activitate ale grupului.

 • Art. 2345 :
  Nulitatea nu poate fi declarată în cazul în care cauza ei, invocată în cererea de anulare, a fost înlăturată înainte de a se pune concluzii pe fond la tribunal, cu excepţia situaţiei în care nulitatea este cauzată de caracterul ilicit sau contrar ordinii publice al obiectului grupului european de interes economic.

 • Art. 2346 :
  (1) Tribunalul sesizat cu o cerere de nulitate poate stabili, chiar din oficiu, un termen pentru acoperirea nulităţii.
  (2) În cazul în care, pentru acoperirea nulităţii, este necesară convocarea membrilor grupului european de interes economic sau comunicarea către aceştia a textului proiectului de hotărâre împreună cu documentaţia aferentă, tribunalul va acorda, prin încheiere, termenul necesar pentru ca membrii să adopte hotărârea.

 • Art. 2347 :
  (1) La data la care hotărârea judecătorească de declarare a nulităţii a devenit definitivă, grupul european de interes economic este dizolvat şi intră în lichidare.
  (2) Prin hotărârea judecătorească de declarare a nulităţii se vor numi şi lichidatorii grupului european de interes economic.
  (3) Tribunalul va comunica dispozitivul acestei hotărâri oficiului registrului comerţului, care, după înscrierea menţiunii, îl va trimite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 

► Extras din Regulamentul (CEE) nr. 2137/85 din 25 iulie 1985 privind Grupul European de Interes Economic (GEIE)

 • Art. 15:
  (1) Atunci când legislatia aplicabila unui grup în temeiul articolului 2 prevede nulitatea grupului, nulitatea trebuie sa fie constatata sau pronuntata printr-o hotarâre judecatoreasca. Cu toate acestea, instanta sesizata trebuie, atunci când o regularizare a situatiei grupului este posibila, sa acorde un termen în care sa se faca regularizarea.
  (2) Nulitatea unui grup atrage dupa sine lichidarea sa în conformitate cu conditiile stabilite la articolul 35.
  (3) Hotarârea judecatoreasca prin care se constata sau prin care se pronunta nulitatea unui grup este opozabila tertilor, în conditiile prevazute la articolul 9 alineatul (1).
  Hotarârea judecatoreasca nu afecteaza valabilitatea creantelor ce au luat nastere în sarcina sau în beneficiul grupului înainte ca aceasta sa devina opozabila tertilor, în conformitate cu dispozitiile paragrafului anterior.

 

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.