Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

12 Noiembrie 2019

portal

  • În situaţia în care adunarea generală a acţionarilor din SA şi SCA aprobă termenul de 30 de zile pentru exercitarea dreptului de preferinţă pentru majorarea capitalului social, sau decide limitarea sau ridicarea acestuia, în prealabil, se vor depune în vederea menţionării în registrul comerţului şi publicarea în Monitorul Oficial al României: cererea de depunere şi/sau menţionare acte, hotărârea AGA/decizia consiliului de administraţie/directoratului şi dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale (originale).

 

 

 

 

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Serviciul online InfoCert pentru obținerea certificatelor constatatoare și a furnizărilor de informații este disponibil pe https://portal.onrc.ro. Serviciul eliberează documente cu semnătură electronică, în mod automat, fără intervenția operatorului de date, 24/24 ore, 7/7 zile ... află mai multe