Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

20 Iulie 2024

portal

portal

 

  • dovada verificării și rezervării firmei și poate fi depusă în original, în format letric sau transmisă prin mijloace electronice;
  • obligația de prezentare a dovezii rezervării firmei este îndeplinită prin grija personalului ORCT, în cazurile în care solicitantul indică, în orice modalitate, numărul de înregistrare a acesteia (ex.:în cuprinsul cererii de înregistrare, al actului constitutiv).
 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.