Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

24 Iunie 2021

portal

 

  • dovada verificării și rezervării firmei și, după caz, a emblemei, poate fi depusă în original, în format letric sau transmisă prin mijloace electronice;
  • obligația de prezentare a dovezii rezervării firmei/emblemei este îndeplinită prin grija personalului ORCT, în cazurile în care solicitantul indică, în orice modalitate, numărul de înregistrare a acesteia (ex.:în cuprinsul cererii de înregistrare, al actului constitutiv).
 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Vă informăm că, în data de 25 iunie 2021, activitatea ORCT Covasna se va desfășura între orele 08:00 - 10:00 ca urmare a relocării activității.      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.