Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

24 Iunie 2021

portal

 

După fiecare modificare a actelor constitutive, pentru înregistrarea menţiunilor corespunzătoare în registrul comerţului, administratorul, consiliul de administraţie, respectiv directoratul va depune, pentru societăți, grupurile de interes economic și grupurile europene de interes economic, odată cu depunerea actului prevăzut la pct. 1, după caz, la registrul comerţului actul constitutiv actualizat, în original, în una dintre următoarele forme:

a) în forma unui înscris sub semnătură privată;

b) în forma prevăzută la lit. a), atestat de avocat cu privire la identitatea semnatarilor, a conţinutului şi a datei actului;

c) în forma prevăzută la lit. a), certificat de ORCT, la cererea părţii;

d) în forma autentică, în cazurile prevăzute de lege.

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Vă informăm că, în data de 25 iunie 2021, activitatea ORCT Covasna se va desfășura între orele 08:00 - 10:00 ca urmare a relocării activității.      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.