Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

27 Septembrie 2021

portal

 

  • Excluderea se pronunţă prin hotărâre judecătorească la cererea societăţii sau a oricărui asociat.
  • Ca urmare a excluderii, instanţa judecătorească va dispune, prin aceeaşi hotărâre, şi cu privire la structura participării la capitalul social a celorlalţi asociaţi.
  • Hotărârea definitivă de excludere se depune, în termen de 15 zile, la oficiul registrului comerţului pentru a fi înscrisă în registru, iar dispozitivul hotărârii se publică, la cererea societăţii, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
  • În cazul în care prin hotărâre judecătorească irevocabilă nu se dispune şi cu privire la structura participării la capitalul social a celorlalţi asociaţi, rămași în societate, la cerere se vor anexa, după caz, hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor rămaşi în societate (original) din care să rezulte noua repartizare a aporturilor asociaţilor/acţionarilor la capitalul social (valoare totală, număr părţi sociale, cota de participare la beneficii şi pierderi.
  • Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru părţile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociaţilor ori de un expert desemnat de aceştia sau, în caz de neînţelegere, de tribunal. Costurile de evaluare vor fi suportate de societate.
 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.