Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

02 Iulie 2020

portal

  • Prin hotărârea judecătorească irevocabilă, instanţa dispune şi cu privire la structura participării la capitalul social a celorlalţi asociaţi.
  • În cazurile în care prin hotărâre judecătorească irevocabilă nu se dispune şi cu privire la situaţia aporturilor la capitalul social al asociaţilor/acţionarilor rămaşi în societate, la cerere se vor anexa, după caz, hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor rămaşi în societate (original) sau actul adiţional modificator (original) din care să rezulte noua repartizare a aporturilor asociaţilor/acţionarilor la capitalul social (valoare totală, număr părţi sociale, cota de participare la beneficii şi pierderi), actul constitutiv actualizat, declaraţia pe propria răspundere a asociatului unic sau după caz a noilor administratori şi/sau comanditaţi din SCS din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original). În cazul în care actul modificator este un act adiţional în formă autentică, nu se va mai depune şi hotărârea adunării generale în baza căreia acesta a fost încheiat.
 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Vă informăm că serviciul de poștă electronică de la ORCT Giurgiu este temporar indisponibil. Vă mulțumim pentru înțelegere!