Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

14 August 2022

portal

  • Cererea adresată Preşedintelui Tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul societăţii rezultate din fuziune/divizare – absorbantă sau al societăţii care se înfiinţează, va cuprinde toate capetele de cerere pentru care este necesar ca Tribunalul să dispună înregistrarea, respectiv aprobarea fuziunii şi a fiecărei modificări intervenite în actul constitutiv al societăţii absorbante sau, după caz, înmatricularea societăţii care se înfiinţează, radierea societăţii/societăţilor care se dizolvă fără a intra în lichidare şi publicarea în Monitorul oficial al României a actului modificator şi a notificării depunerii la registrul comerţului a actului constitutiv actualizat sau, după caz, a dispozitivului hotărârii Tribunalului, potrivit modelului: 

Descarcă model cerere fuziune/divizare la tribunal: 

 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.