Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

25 Iulie 2024

portal

portal

 

  • Oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal va efectua actualizarea şi va elibera solicitanţilor un nou certificat de înregistrare.
  • La cererea profesioniștilor, se va elibera şi un extras de registru cuprinzând obiectul de activitate actualizat conform CAEN Rev. 2, cu specificarea domeniului principal şi a activităţii, operaţiune pentru care se achită tariful corespunzător potrivit prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2017 privind aprobarea tarifului pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale.
  • Certificatele constatatoare emise potrivit Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, eliberate conform procedurilor de soluţionare a cererilor existente anterior intrării în vigoare a Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, îşi păstrează valabilitatea însoţite de extrasul de registru menționat mai sus.
  • Dovada actualizării activităţilor autorizate anterior intrării în vigoare a HG nr. 322/2008 în baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere în conformitate cu prevederile Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se face prin extrasul de registru menționat mai sus.
 
MENȚIUNI - persoane juridice
 
 
 
 
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.