Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

01 Decembrie 2022

portal

 

ÎNCHIDEREA UNEI ÎNTREPRINDERI

 

Servicii de asistență:

  • Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal;
  • Pentru efectuarea programărilor pentru activitatea de asistenţă: programari@(indicativul județului ex. tl).onrc.ro.

Acte normative de referință:

  • Legea nr. 26/1990 - privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 359/2004 - privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea societăților nr. 31/1990 - republicată (link) cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în executarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare, Titlul V - Capitolul I: Grupurile de interes economic;
  • Legea cooperației agricole nr. 566/2004 - cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare;
  • O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010 cu modificările ulterioare;
  • Ordin MJ nr.2594/2008 de aprobare a normelor privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor.

 

 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.