Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

07 Aprilie 2020

portal


Dizolvari/Lichidari/Radieri - persoane juridice


Dizolvarea de drept a SRL cu asociat unic
Dizolvarea de drept a SNC, SCS, SRL cu mai multi asociati, SA si SCA
Dizolvarea si lichidarea simultana a SNC, SCS, SRL si GIE
Dizolvarea voluntara si lichidarea SNC, SCS, SRL, SA si SCA cu numire de lichidator
Dizolvarea judiciara si lichidarea pentru nulitate sau prin decizia instantei
Dizolvarea si lichidarea urmare decesului
Radierea sucursaleiServiciul online InfoCert pentru obținerea certificatelor constatatoare și a furnizărilor de informații este disponibil pe https://portal.onrc.ro. Serviciul eliberează documente cu semnătură electronică, în mod automat, fără intervenția operatorului de date, 24/24 ore, 7/7 zile ... află mai multe