Dizolvări/Lichidări/Radieri - persoane juridice

   

Dizolvarea de drept a SRL cu asociat unic
Dizolvarea de drept a SNC, SCS, SRL cu mai mulţi asociaţi, SA şi SCA
Dizolvarea şi lichidarea simultană a SNC, SCS, SRL şi GIE
Dizolvarea voluntară şi lichidarea SNC, SCS, SRL, SA şi SCA cu numire de lichidator
Dizolvarea judiciară şi lichidarea pentru nulitate sau prin decizia instanţei
Dizolvarea şi lichidarea urmare decesului
Radierea sucursalei
Serviciul online InfoCert pentru obținerea certificatelor constatatoare și a furnizărilor de informații este disponibil pe https://portal.onrc.ro. Serviciul eliberează documente cu semnătură electronică, în mod automat, fără intervenția operatorului de date, 24/24 ore, 7/7 zile ... află mai multe