Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

26 Mai 2024

portal

portal

 

RADIERE PERSOANE FIZICE (PFA, II ȘI IF)

 

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a radierii persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale

https://www.onrc.ro/index.php/ro/dizolvari-lichidari-radieri/persoane-fizice/ghid-desfiintari-pfa-ii-if

Cererea de înregistrare și înscrisurile prevăzute de lege se depun de către solicitant la sediul oficiului registrului comerțului din raza județului unde se află sediul profesional / la oricare dintre sediile oficiilor registrului comerțului direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică, prin portalul de servicii https://portal.onrc.ro/, va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică calificată.
Pentru accesarea portalului  de servicii este necesară crearea unui cont de utilizator.
Link-ul de acces direct la serviciul portalului online onrc.ro: Cerere de înregistrare PFA/II/IF.

 

Soluționarea cererii :

Radierea din registrul comerțului a PFA, II si IF se face în baza rezoluției motivate a registratorului.
Termenul de eliberare a certificatului de radiere este de 3 zile lucrătoare, calculat de la data înregistrării cererii sau, după caz, de la data completării cererii cu documentele solicitate.
Soluţionarea cererilor de înregistrare prevăzute se realizează pe bază de înscrisuri. La solicitarea expresă a părţii sau a reprezentantului acesteia, se organizează audienţă publică pentru susţinerea şi soluţionarea cererii. (pentru efectuarea programărilor pentru audientă: programari@(indicativul județului ex. tl).onrc.ro).
Pentru operaţiunile de radiere din registrul comerțului nu se percep taxe şi tarife.

Calea de atac:
Împotriva încheierii registratorului se poate formula plângere în condițiile art. 112 – 113 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului.

Servicii de asistență:
Redactarea actelor, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare, efectuarea formalităţilor de depunere a documentelor şi de reprezentare a persoanei fizice la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal pot fi efectuate prin birourile de asistenţă şi reprezentare care funcţionează în cadrul primăriilor.

 

Acte normative de referință:
- Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului.
- O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.
Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile electronice de la Biroul Teritorial Tecuci, organizat în cadrul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați, sunt temporar suspendate. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.