Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

21 Februarie 2020

portal

 

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a radierii persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  1. Cererea de înregistrare - formular, bifată în dreptul la pct. II – radiere şi la pct. 7.6. pentru motivul radierii;
  2. Documentul care atestă motivul radierii, dacă este cazul;
  3. Certificatul de înregistrare și certificatul constatator de autorizare (original).

Notă

  • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal care poate dispune prin rezoluţie motivată administrarea şi a altor acte doveditoare.
  • Formularele se distribuie la sediul ORC.
  • Documentele se depun la ORC în raza căruia persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială îşi are stabilit sediul profesional, la ghişeu sau prin corespondenţă.

 

 

Prezentul fluturaş constituie un ghid general pentru informarea profesioniştilor în legătură cu obligaţiile ce le revin pentru îndeplinirea formalităţilor legale, în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului.

 
DIZOLVĂRI/LICHIDĂRI/RADIERI - persoane fizice
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviciul online InfoCert pentru obținerea certificatelor constatatoare și a furnizărilor de informații este disponibil pe https://portal.onrc.ro. Serviciul eliberează documente cu semnătură electronică, în mod automat, fără intervenția operatorului de date, 24/24 ore, 7/7 zile ... află mai multe