Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

31 Mai 2020

portal

  • Actele prevăzute la punctele 2, 3, 5, 6, 15 vor cuprinde: denumirea sucursalei, sediul sucursalei, persoanele împuternicite să reprezinte sucursala, limita puterilor conferite, precum şi obiectul de activitate, inclusiv precizarea domeniului şi a activităţii principale, care va fi codificat conform Nomenclatorului CAEN actualizat prin Ordinul nr. 337/2007 al Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, iar obiectul de activitate se va exprima prin clase CAEN de patru cifre pentru activităţi.
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.