Pentru fiecare dintre societăţile care fuzionează şi sub rezerva cerinţelor suplimentare impuse de statele membre de care aparţine societatea în cauză, următoarele informaţii trebuie publicate în buletinul intern al statului membru în cauză:

 

  1. tipul, denumirea şi sediul social al fiecăreia dintre societăţile care fuzionează;
  2. registrul în care documentele menţionate la art. 3 alin. (2) din Directiva 68/151/CEE sunt înmatriculate pentru fiecare dintre societăţile care fuzionează, precum şi numărul de înregistrare în registrul în cauză;
  3. indicarea modalităţilor stabilite în conformitate cu art. 24 privind drepturile creditorilor societăţii în cauză şi adresa la care se pot obţine gratuit informaţii complete privind aceste modalităţi;
  4. indicarea modalităţilor stabilite în conformitate cu art. 24 privind drepturile acţionarilor minoritari ai societăţii în cauză şi adresa la care se pot obţine gratuit informaţii complete privind aceste modalităţi;
  5. denumirea şi sediul social preconizat pentru SE.

Cererea de înregistrare va fi însoţită de dovada privind publicitatea fuziunii, efectuată conform legilor aplicabile statutelor societăţilor care urmează să fuzioneze.

Serviciul online InfoCert pentru obținerea certificatelor constatatoare și a furnizărilor de informații este disponibil pe https://portal.onrc.ro. Serviciul eliberează documente cu semnătură electronică, în mod automat, fără intervenția operatorului de date, 24/24 ore, 7/7 zile ... află mai multe