Proiectul de fuziune include următoarele elemente:
  • denumirea şi sediul social al societăţilor care fuzionează, precum şi cele preconizate pentru SE;
  • raportul de schimb al acţiunilor şi, dacă este cazul, valoarea sultei;
  • modalităţile de predare a acţiunilor SE;
  • data de la care aceste acţiuni dau dreptul de a participa la beneficii şi orice modalităţi speciale privind acest drept;
  • data de la care operaţiunile societăţilor care fuzionează sunt considerate din punct de vedere contabil ca fiind efectuate în contul SE;
  • drepturile acordate de SE acţionarilor care beneficiază de drepturi speciale şi deţinătorilor de titluri, altele decât acţiuni, sau măsurile preconizate în privinţa acestora;
  • orice avantaj special acordat experţilor care examinează proiectul de fuziune, precum şi membrilor organelor de administraţie, de conducere, de supraveghere sau de control ale societăţilor care fuzionează;
  • statutul SE;
  • informaţii privind procedurile de stabilire a modalităţilor referitoare la implicarea lucrătorilor, în temeiul Directivei 2001/86/CE.
Serviciul online InfoCert pentru obținerea certificatelor constatatoare și a furnizărilor de informații este disponibil pe https://portal.onrc.ro. Serviciul eliberează documente cu semnătură electronică, în mod automat, fără intervenția operatorului de date, 24/24 ore, 7/7 zile ... află mai multe