Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

21 Iunie 2024

portal

portal

  

 • Art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societăţii europene (SE)
  (1) Capitalul unei SE se exprimă în euro.
  (2) Capitalul subscris nu poate fi inferior sumei de 120 000 EUR.
  (3) Legislaţia unui stat membru care prevede un capital subscris mai mare pentru societăţile care desfăşoară anumite tipuri de activităţi se aplică SE cu sediul social în statul membru în cauză.

 • Art. 33 din Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societăţii europene (SE)
  (1) Acţionarii sau deţinătorii de participaţii ai societăţilor care promovează operaţiunea dispun de un termen de trei luni în care pot informa societăţile implicate cu privire la intenţia de a contribui la constituirea SE cu acţiunile sau participaţiile pe care le deţin. Acest termen începe să curgă de la data la care actul de constituire a SE a fost întocmit în conformitate cu articolul 32.
  (2) SE se constituie numai în cazul în care, în termenul prevăzut la alineatul (1), acţionarii sau deţinătorii de participaţiuni ai societăţilor care promovează operaţiunea alocă procentul minim de acţiuni sau participaţii deţinut în fiecare societate în conformitate cu proiectul de constituire şi în care toate celelalte condiţii sunt îndeplinite.
  (3) În cazul în care toate condiţiile privind constituirea SE sunt îndeplinite în conformitate cu alineatul (2), pentru fiecare dintre societăţile promotoare, acest lucru face obiectul unei publicităţi efectuate în conformitate cu modalităţile prevăzute de dreptul intern sub incidenţa căruia se află fiecare dintre aceste societăţi, adoptate în conformitate cu articolul 3 din Directiva 68/151/CEE.
  Acţionarii sau deţinătorii de participaţii ai societăţilor care promovează operaţiunea, care nu şi-au comunicat în termenul prevăzut la alineatul (1) intenţia de a-şi pune acţiunile sau participaţiile la dispoziţia societăţilor promotoare în vederea constituirii SE, beneficiază de un termen suplimentar de o lună pentru a face acest lucru.
  (4) Acţionarii sau deţinătorii de participaţii care contribuie cu propriile titluri de valoare la constituirea SE primesc acţiuni ale acesteia.
  (5) SE nu poate fi înregistrată până când nu se dovedeşte că au fost îndeplinite formalităţile menţionate la articolul 32 şi condiţiile menţionate la alineatul (2).

 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.