Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

21 Iunie 2024

portal

portal

 

  • Art. 32 din Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societăţii europene (SE)
    (6) Adunarea generală a fiecăreia dintre societăţile care promovează operaţiunea aprobă proiectul de constituire a SE holding. Implicarea lucrătorilor în SE se decide în temeiul dispoziţiilor Directivei 2001/86/CE. Adunarea generală a fiecăreia dintre societăţile care promovează operaţiunea pot condiţiona dreptul de înregistrare a SE de ratificarea expresă a modalităţilor astfel stabilite.
    (7) Dispoziţiile prezentului articol se aplică, mutatis mutandis, societăţilor cu răspundere limitată

 

 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.