Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

06 Decembrie 2022

portal

 

  • Art. 7 din Reggulamentul (CE) nr. 2157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societăţii europene (SE):
    Sediul social al unei SE este situat pe teritoriul Comunităţii, în acelaşi stat membru ca şi administraţia centrală. În plus, un stat membru poate impune SE înregistrate pe teritoriul său obligaţia de a-şi amplasa administraţia centrală şi sediul social în acelaşi loc.
  • Art. 8  din Reggulamentul (CE) nr. 2157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societăţii europene (SE):
    (1) Sediul social al unei SE poate fi transferat într-un alt stat membru în conformitate cu alineatele (2)-(1 3). Acest transfer nu duce nici la dizolvarea SE, nici la crearea unei noi persoane juridice.
  • Documentul care atestă drepturile de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social şi/sau de sedii secundare poate fi orice înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social şi/sau de sedii secundare, în original, sau, după caz, în copie certificată de parte sau în copie legalizată;
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.