Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

25 Iulie 2024

portal

portal

 

  • Art. 2 din Regulamentul (CE) NR. 2157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societăţii europene (SE)
    (2) Societăţile anonime şi societăţile cu răspundere limitată care figurează în anexa II, constituite în temeiul legii unui stat membru, având sediul social şi sediul central pe teritoriul Comunităţii, pot promova constituirea unei SE holding cu condiţia ca fiecare dintre cel puţin două dintre ele:
    • a) să fie reglementate de legislaţia unor state membre diferite sau
    • b) să deţină de cel puţin doi ani o filială reglementată de legislaţia unui alt stat membru sau o sucursală pe teritoriul altui stat membru.

  • Art. 3 din Regulamentul (CE) NR. 2157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societăţii europene (SE)
    (1) În sensul articolului 2 alineatele (1), (2) şi (3), o SE se consideră a fi o societate anonimă, reglementată de legislaţia statului membru în care are sediul social.
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.