Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

20 Aprilie 2024

portal

portal

 

Se depun documentele menţionate în ghidul Societate în nume colectiv, în comandită simplă şi cu răspundere limitată.
În ceea ce priveşte informaţiile din cazierul fiscal al asociaţilor, acţionarilor, membrilor şi reprezentanţilor legali sau desemnaţi, care au obligaţia prezentării certificatului de cazier fiscal, acestea se vor prezenta la instanţă.
În conformitate cu prevederile OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, cu modificările ulterioare:

Art.9

  1. Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal, în cazul contribuabililor persoane fizice, se depune la orice organ fiscal competent în eliberarea certificatului de cazier fiscal, personal, de reprezentantul legal sau prin împuternicitul acestuia în baza actului de împuternicire conform prevederilor Codului de procedură fiscală, indiferent de domiciliul fiscal al contribuabilului.
  2. Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal în cazul contribuabililor persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică se depune la orice organ fiscal competent în eliberarea certificatului de cazier fiscal, indiferent de domiciliul contribuabilului, de către reprezentantul legal al acestora sau prin reprezentant pe bază de mandat întocmit conform legii. În cazul depunerii cererii de către reprezentantul legal al persoanelor juridice, acesta are obligaţia de a prezenta documente care să ateste calitatea de reprezentant legal.
  3. Certificatul de cazier fiscal este valabil 30 de zile de la data emiterii şi numai în scopul în care a fost eliberat.
  4. Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face de îndată de către organul fiscal competent în eliberarea certificatului de cazier fiscal, indiferent de domiciliul fiscal al contribuabilului.
  5. Certificatul de cazier fiscal se eliberează contribuabilului, reprezentantului legal sau reprezentantului desemnat pe bază de mandat.
  6. Certificatul de cazier fiscal se eliberează şi instituţiilor şi autorităţilor publice, la solicitarea acestora, ori de câte ori instituţiile respective trebuie să soluţioneze o cerere a unei persoane fizice, juridice sau a unei entităţi fără personalitate juridică, iar pentru soluţionarea cererii legislaţia specifică prevede prezentarea certificatului de cazier fiscal.
  7. Certificatul de cazier fiscal prevăzut la paragraful anterior poate fi emis şi transmis în formă electronică în baza unui protocol încheiat între instituţia/autoritatea publică şi organul fiscal emitent al acestuia. În acest caz, certificatul este valabil şi fără semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, şi ştampila organului emitent.
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.