Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

06 Decembrie 2022

portal

 

  • dovada verificării și rezervării firmei și poate fi depusă în original, în format letric sau transmisă prin mijloace electronice;
  • obligația de prezentare a dovezii rezervării firmei este îndeplinită prin grija personalului ORCT, în cazurile în care solicitantul indică, în orice modalitate, numărul de înregistrare a acesteia (ex.:în cuprinsul cererii de înregistrare, al actului constitutiv).
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.