Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

21 Iunie 2024

portal

portal

 

  • Art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 2157/2001:
    O SE poate constitui una sau mai multe filiale cu statut de SE. Dispoziţiile legale ale statului membru în care o filială SE are sediul social, care prevăd ca o societate pe acţiuni să aibă mai mult de un singur acţionar, nu se aplică în cazul unei filiale SE. Dispoziţiile de drept intern adoptate în conformitate cu a douăsprezecea Directivă a 89/667/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989, în materie de drept al societăţilor comerciale, privind societăţile cu răspundere limitată cu asociat unic (1) se aplică SE mutatis mutandis.

 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.