Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

06 Decembrie 2022

portal

  • Societăţilor care participă la operaţiune li se aplică dispoziţiile care reglementează constituirea unei filiale sub formă de societate anonimă în temeiul dreptului intern.
  • O SE poate constitui una sau mai multe filiale sub formă de SE. Dispoziţiile legale ale statului membru în care o filială SE îşi are sediul social, care prevăd ca o societate anonimă să aibă mai mult de un singur acţionar, nu se aplică  în cazul unei SE filială. Dispoziţiile interne adoptate în conformitate cu a XII-a  Directivă a Consiliului 89/667/CEE/1989, în materie de drept al societăţilor , privind societăţile cu răspundere limitată cu asociat unic se aplică şi SE.
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.