Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

20 Aprilie 2024

portal

portal

 

 • Art. 11: Inmatricularea si continutul publicitatii: (1) Orice SCE se înmatriculeaza în statul membru pe al carui teritoriu îsi are sediul social într-un registru desemnat de legislatia statului membru în cauza în conformitate cu legislatia aplicabila societatilor pe actiuni.
  (2) O SCE se poate înmatricula numai daca s-a încheiat un acord privind modalitatile de implicare a lucratorilor în sensul articolului 4 din Directiva 2003/72/CE sau daca s-a luat o decizie în temeiul articolului 3 alineatul (6) din directiva mentionata anterior, sau daca a expirat perioada prevazuta la articolul 5 din directiva respectiva pentru purtarea negocierilor, fara a se fi încheiat un acord.
  (3) Pentru ca o SCE constituita prin fuziune sa poata fi înmatriculata într-un stat membru care a facut uz de optiunea prevazuta la articolul 7 alineatul (3) din Directiva 2003/72/CE, trebuie ca un acord, în sensul articolului 4 din directiva mentionata anterior, privind modalitatile de implicare a lucratorilor, inclusiv participarea, sa fie încheiat sau ca nici una dintre cooperativele participante sa nu fie reglementata de normele de participare înainte de înmatricularea SCE.
  (4) Statutul SCE nu trebuie în nici un moment sa intre în conflict cu modalitatile de implicare a lucratorilor care au fost stabilite. În cazul în care modalitati noi, stabilite în conformitate cu Directiva 2003/72/CE, intra în conflict cu statutul existent, acesta din urma se modifica în masura necesarului.
  În astfel de cazuri, un stat membru poate prevedea ca organul administrativ sau de conducere al SCE sa aiba dreptul sa modifice statutul fara a fi necesara o noua decizie a adunarii generale a actionarilor.
  (5) Legislatia aplicabila, în statul membru pe al carui teritoriu SCE îsi are sediul social, societatilor pe actiuni, în privinta cerintelor în materie de publicitate a actelor si indicatiilor, se aplica, prin analogie, SCE.

 • Art. 12: Publicitatea actelor în statele membre: (1) Actele si indicatiile privind SCE care sunt supuse publicitatii prin prezentul regulament fac obiectul unei publicitati efectuate în modul prevazut de legislatia privind societatile pe actiuni a statului membru pe al carui teritoriu SCE îsi are sediul social.
  (2) Dispozitiile interne adoptate în aplicarea Directivei 89/666/CEE se aplica sucursalelor SCE create într-un alt stat membru decât cel pe al carui teritoriu îsi are sediul social. Cu toate acestea, statele membre pot sa prevada derogari de la dispozitiile interne de aplicare a directivei mentionate anterior pentru a se tine seama de specificul cooperativelor.
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.