Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

03 Decembrie 2023

portal

portal

 

Regulamentul  (CE) nr. 1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societăţii cooperative europene (SCE):

 • Art. 22: Conditiile fuziunii
  (1) Organul de conducere sau administrativ al cooperativelor care fuzioneaza întocmeste un proiect de fuziune. Acest proiect contine:
  a) firma si sediul cooperativelor care fuzioneaza, precum si cele prevazute pentru SCE;
  b) raportul de schimb al partilor sociale din capitalul subscris si cuantumul sumei compensate în bani. În cazul în care nu exista parti sociale, repartizarea exacta a activelor si valoarea corespunzatoare în parti sociale;
  c) modalitatile de remitere a partilor sociale ale SCE;
  d) data de la care actiunile SCE dau dreptul de participare la rezultate, precum si orice modalitate speciala legata de acest drept;
  e) data de la care operatiunile cooperativelor care fuzioneaza se considera din punct de vedere contabil ca îndeplinite în contul SCE;
  f) modalitatile sau avantajele speciale privind obligatiunile sau alte titluri decât actiunile, care, în temeiul articolului 66, nu confera calitatea de membru;
  g) drepturile asigurate de SCE pentru actionarii care au drepturi speciale si detinatorii de titluri, altele decât actiunile, sau masurile preconizate în privinta acestora;
  h) formele de protectie a drepturilor creditorilor din cooperativele care fuzioneaza;
  i)toate avantajele speciale atribuite expertilor care examineaza proiectul de fuziune, precum si membrilor organelor administrativ, de conducere, de supraveghere si de control ale cooperativelor care fuzioneaza;
  j) statutul SCE;
  k) informatii privind procedurile în conformitate cu care se stabilesc modalitatile de implicare a lucratorilor, în conformitate cu Directiva 2003/72/CE.
  (2) Cooperativele care fuzioneaza pot adauga si alte elemente la proiectul de fuziune.
  (3) Legislatia aplicabila societatilor pe actiuni în ceea ce priveste proiectele de fuziune se aplica prin analogie fuziunilor transfron-taliere ale cooperativelor în vederea crearii unei SCE.

 • Art. 23: Explicarea si justificarea proiectului de fuziune
  Organele administrative sau de conducere ale fiecareia dintre cooperativele care fuzioneaza întocmesc un raport scris detaliat, care sa explice si sa justifice din punct de vedere juridic si economic proiectul de fuziune si, în special, raportul de schimb al partilor sociale. Raportul indica, de asemenea, orice dificultate speciala în calea evaluarii.

 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.