Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

31 Mai 2020

portal

Proiectul de fuziune conţine:

 • firma şi sediul cooperativelor care fuzionează, precum şi cele prevăzute pentru SCE;
 • raportul de schimb al părţilor sociale şi cuantumul sumei compensate în bani;
 • modalităţile de remitere a părţilor sociale ale SCE;
 • data de la care acţiunile SCE dau dreptul de participare la rezultate;
 • data de la care operaţiunile cooperativelor care fuzionează se consideră din punct de vedere contabil ca îndeplinite în contul SCE;
 • modalităţile şi avantajele speciale privind obligaţiunile  sau alte titlui decât acţiunile care nu conferă calitatea de membru;
 • drepturile asigurate de SCE pentru acţionarii care au drepturi speciale şi deţinătorii de titluri;
 • formele de protecţie a drepturilor creditorilor din cooperativele care fuzionează;
 • avantajele speciale oferite experţilor precum şi membrilor organelor de conducere ale cooperativelor care fuzionează;
 • statutul SCE;
 • informaţii privind procedurile în conformitate cu care se stabilesc modalităţile de implicare a lucrătorilor, potrivit Directivei 2003/72/CE;
 • alte elemente.
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.