Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

21 Martie 2023

portal

 

Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare

  • Art. 49:Semnăturile administratorilor trebuie depuse la oficiul registrului comerţului, împreună cu certificatul eliberat de cenzori, din care rezultă depunerea garanţiei.

 

IMPORTANT
Potrivit dispozițiilor dispozițiilor art. 1 din OUG nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2021, pe durata stării de alertă, precum și un an după încetarea acesteia, specimenul de semnătură, acolo unde legea prevede, se transmite la oficiul registrul comerţului legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui înscris sub semnătură privată, fără nicio altă formalitate sau se poate da la oficiul registrului comerţului. (model orientativ specimen)

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.