Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

06 Decembrie 2022

portal

Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor la capitalul social se pot face, după caz:

  • pentru aporturile în numerar, foaie de vărsământ, ordin de plată sau chitanţă CEC;
  • aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea societăţilor cooperative;
  • aporturile în natură sunt admise la societăţile cooperative. Aporturile în natură se realizează prin transferarea drepturilor corespunzătoare şi prin predarea efectivă către societatea cooperativă a bunurilor aflate în stare de utilizare.
  • creanţele nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social;
  • În cazul în care există aporturi în natură, directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnate numeşte, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, unul sau mai mulţi experţi din lista experţilor autorizaţi. Aceştia vor întocmi un raport cuprinzând descrierea şi modul de evaluare a fiecărui bun aportat şi vor evidenţia dacă valoarea acestuia corespunde numărului şi valorii părţilor sociale acordate în schimb, precum şi alte elemente indicate de directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnate. Pentru bunurile mobile noi va fi luată în considerare valoarea din factură.
  • Raportul va fi depus în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului şi va putea fi examinat de creditorii personali ai asociaţilor sau de alte persoane.
Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.