Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

18 Octombrie 2021

portal

 

Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor la capitalul social se pot face, după caz:

  • pentru aporturile în numerar: foaie de vărsământ, ordin de plată sau chitanţă CEC;
  • pentru aporturile în natură subscrise la capitalul social: actele privind proprietatea, iar în cazul în care printre ele figurează și imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate.
  • pentru aporturile în creanţe, în cazul societăţilor în nume colectiv, societăţilor în comandită simplă şi al societăţilor pe acţiuni constituite prin subscripţie simultană, titlurile de creanţă se prezintă în copii certificate de parte;
  • În actul constitutiv al societăţii cu participare străină la capitalul social, sumele subscrise şi/sau vărsate de persoane nerezidente în valută liber convertibilă se exprimă şi în lei, la cursul comunicat de Banca Naţională a României la data actului constitutiv.

 

 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.