Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

25 Februarie 2024

portal

portal

 

Extras din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului (art. 26) - servicii de asistență:

 • îndrumare prealabilă privind formalităţile legale pentru  întocmirea și modificarea actelor constitutive ale persoanelor juridice;
 • îndrumare prealabilă pentru completarea cererii de înregistrare şi a formularelor-tip utilizate pentru înregistrarea în registrul comerţului;
 • tehnoredactarea cererii de înregistrare;
 • redactarea declarațiilor-tip;
 • redactarea actului constitutiv sau completarea formularului-tip de act constitutiv, redactarea actelor modificatoare ale actului constitutiv, precum şi a altor acte supuse înregistrării în registrul comerţului în cazul persoanelor juridice;
 • darea de dată certă pentru actele redactate de serviciile de asistență;
 • înregistrarea cererii de înregistrare și a documentelor anexate acesteia ale solicitanților care au beneficiat, la cerere, de servicii de asistență.

 • Serviciile de asistență se acordă contra cost, la cererea solicitantului, înainte de depunerea cererii de înregistrare la oficiul registrului comerțului.

 • Următoarele servicii se acordă gratuit, la cererea solicitantului:
  • îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru întocmirea și modificarea actelor constitutive ale persoanelor juridice;
  • îndrumarea prealabilă pentru completarea cererii de înregistrare şi a formularelor-tip utilizate pentru înregistrarea în registrul comerțului;
  • tehnoredactarea cererii de înregistrare;
  • redactarea declarațiilor-tip;
  • înregistrarea cererii de înregistrare și a documentelor anexate acesteia ale solicitanților care au beneficiat, la cerere, de servicii de asistență.

 

Informațiile din registrul comerțului central computerizat, ținut de ONRC, au la bază înregistrările comunicate până la data de 18.02.2024 pentru următoarele oficii ale registrului comerțului de pe lângă tribunale: Buzău, Cluj, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Galați, Giurgiu, Prahova, Sibiu, Sălaj, Satu-Mare, Suceava, Tulcea, Timiș, Teleorman, Vâlcea, Vaslui, Vrancea. Solicitările pentru date la zi pot fi transmise prin poștă electronică: transmiterecereri@xx.onrc.ro (unde xx reprezintă codul auto al județelor menționate mai sus).      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.