Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

25 Septembrie 2023

portal

portal

 

► Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare:

  • Art. 2702b) :
    (1) Societăţile europene cu sediul social în România au personalitate juridică de la data înmatriculării în registrul comerţului.
    (…)
    (3) În termen de 30 de zile de la înregistrare, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului va comunica Jurnalului Oficial al Uniunii Europene un anunţ privind înmatricularea societăţii. Anunţul va cuprinde informaţiile prevăzute de art. 14 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.157/2001.

Pe baza comunicării ORCT, ONRC va transmite Oficiului pentru Publicaţii Oficiale al Comunităţilor Europene, pe cheltuiala solicitantului, un anunţ privind înmatricularea unei societăți europene în vederea publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Anunţul va fi transmis în termen de o lună de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a înregistrării societăţii europene în registrul comerţului şi va cuprinde: denumirea, numărul, data şi locul înmatriculării, sediul social şi domeniul de activitate ale societăţii europene, precum şi data şi numărul Monitorului Oficial al României în care s-a efectuat publicarea.

Vă informăm că, din motive tehnice, serviciile de telefonie fixă de la sediul ORCT Giurgiu sunt temporar indisponibile. Vă mulțumim pentru înțelegere!      ***      Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.