Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

06 Decembrie 2022

portal

 

Cererea de înregistrare/de depunere și menționare acte este semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, desemnat prin actul constitutiv, sau de împuternicitul acestuia cu procură specială/generală autentică sau împuternicire avocațială, ori de către oricare asociat/acționar/membru ori de un împuternicit al acestuia.

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.