Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

03 Decembrie 2023

portal

portal

 

  • Art. 125 din Legea nr. 161/2003 - Grupul de Interes Economic:
    (1) În termen de 15 zile de la data autentificării actului constitutiv, fondatorii sau administratorii grupului ori un împuternicit al acestora vor cere înmatricularea grupului în registrul comerţului în a cărui rază teritorială îşi va avea sediul grupul.
    (2) Cererea va fi însoţită de:
          f) declaraţia pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor şi cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul titlu.

  • Art. 84 din Legea nr. 265/2022: Declaraţiile pe propria răspundere care se depun, potrivit legii, în susţinerea cererii de înregistrare pot avea formă de înscris sub semnătură privată şi pot fi depuse la oficiul registrului comerţului sau transmise prin servicii de poştă, curierat sau prin mijloace electronice, cu semnătură electronică calificată.

model orientativ declarație PF 
model orientativ declaratie PJ

 

 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.