Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

20 Iulie 2024

portal

portal

 

Art. 72 alin. (4) din Legea 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului:

  • pentru fondatorul persoană juridică română,  datele privind reprezentanții legali și puterea de reprezentare a acestora, precum și starea persoanei juridice, sunt obținute prin grija personalului ORCT, din oficiu;
  • în cazul fondatorilor persoane juridice cu sediul în alte sate membre ale Uniunii Europene , datele privind reprezentanții legali și puterea de reprezentare a acestora, precum și starea persoanei juridice sunt obținute prin grija personalului ORCT, din oficiu, prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului (se efectuează după operaționalizarea sistemului de interconectare);
  • în cazul fondatorilor persoane juridice nerezidente se vor depune, extrasul de registru/certificatul emis de registrul în care sunt înmatriculați, în traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat, în original;

 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până vineri între orele 09:00-13:00.