Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

08 Decembrie 2021

portal

 

Statutul cooperativei agricole cuprinde în mod obligatoriu mențiunile prevăzute la art. 11 alin.(2) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare:

 1. obiectul de activitate, cu enumerarea precisă şi completă a activităţilor;
 2. durata de funcţionare a cooperativei agricole;
 3. condiţiile în care se dobândeşte sau se retrage calitatea de membru cooperator al cooperativei agricole, precum şi condiţiile în care acesta poate fi exclus;
 4. numărul şi valoarea nominală a părţilor sociale, numărul minim şi limita maximă de părţi sociale subscrise şi vărsate de fiecare membru cooperator, menţionarea aportului fiecărui membru cooperator, în numerar şi/sau în natură, valoarea aportului în natură şi modul evaluării, precum şi data la care se va vărsa integral capitalul social subscris;
 5. modalitatea de vărsare a părţilor sociale subscrise şi condiţiile de restituire a lor;
 6. reguli privind alegerea, componenţa şi atribuţiile adunării generale, consiliului de administraţie şi ale cenzorilor, atribuţiile şi obligaţiile acestora;
 7. modul de dizolvare şi lichidare a cooperativei agricole;
 8. modul de distribuire a profitului net sau a acoperirii pierderilor rezultate la sfârşitul exerciţiului financiar, modul de formare a cotei minime a fondului de rezervă;
 9. modul de convocare a adunărilor generale, a consiliului de administraţie şi condiţiile de validitate a hotărârilor acestora;
  • i1modul în care cooperativa agricolă, prevăzută la art. 6 lit. e), poate primi drept real principal asupra bunurilor membrilor cooperatori;
  • i2menţiunea expresă că valorificarea producţiei membrilor cooperativei agricole se va realiza pentru minimum 50% din producţia totală comercializată de fiecare membru, aferentă grupei/grupelor de produse cu care acesta participă în cooperativa agricolă, precum şi că producţia destinată vânzării aferentă terenurilor şi efectivului de animale cu care membrii participă în cooperativa agricolă se valorifică conform acordului dintre membri şi cooperativa agricolă;
  • i3menţiunea expresă conform căreia cooperativa agricolă nu poate efectua operaţiuni de colectare, vânzare şi procesare a producţiei primare pentru nonmembri care să însumeze mai mult de 30% din cifra de afaceri aferentă acestor operaţiuni;
 10. evidenţele contabile specifice sistemului cooperatist, altele decât cele prevăzute în legea contabilităţii;
 11. condiţiile privind înfiinţarea de sucursale, filiale, agenţii, reprezentanţe, secţii, puncte de lucru;
 12. drepturile şi obligaţiile membrilor cooperatori;
 13. modul de înstrăinare sau de transmitere în folosinţă a terenurilor, clădirilor sau a altor bunuri aflate în patrimoniul cooperativei agricole;
 14. orice alte prevederi a căror necesitate rezultă din dispoziţiile prezentei legi şi din alte dispoziţii legale.

 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.