Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului

08 Decembrie 2021

portal

 

  • pentru fondatorul persoană juridică română, informații privind datele de identificare, reprezentanții legali și starea firmei, sunt obținute prin grija personalului ORCT, din oficiu;
  • în cazul fondatorilor persoane juridice nerezidente se vor depune, extrasul de registru/certificatul emis de registrul în care sunt înmatriculați, în traducere legalizată efectuată de un traducător autorizat, în original;

 

Programul de lucru cu publicul la ghișeu se desfășoară de luni până joi între 09.00-11.00 și 12.00-14.00, iar vineri între 08.00-10.00 și 11.00-13.00.